Labour Productivity and Development of Carbon Competitiveness: Industry-Level Evidence from Europe

Abstract

A drastic decline in global greenhouse gas (GHG) emissions is needed to stop the climate change. This requires a variety of political and market mechanisms. Europe is globally at the forefront among the industrialised countries in reducing its GHG emissions. We analyse the development of emission intensities – GHG emissions relative to value added produced – and use a panel data to further our understanding of their evolution at the level of industries in 2008–2020 in Europe. We find that labour productivity is negatively associated with changes in GHG-emission intensities. Furthermore, higher investments, higher carbon prices within the ETS mechanism, and higher environmental taxes are associated with lower GHG-emission intensities. Consequently, policies that promote productivity growth and financial incentives to decrease emissions lead to lower emissions. Finland’s carbon competitiveness, as measured by relative GHG-emission intensities, varies by industries.

See also Etla Brief no 123 Carbon Competitiveness is Shaped in Firms (in Finnish).

Työn tuottavuus ja hiilikilpailukyvyn kehitys toimialatasolla Euroopassa

Tiivistelmä

Maailman kasvihuonekaasupäästöjen (khk) määrää on vähennettävä huomattavasti, jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä. Tämä vaatii erilaisia poliittisia ja markkinamekanismeja. Eurooppa on ollut teollisuusmaiden joukossa maailman eturintamassa vähentämässä khk-päästöjään. Analysoimme päästöintensiteetin – khk-päästöt suhteessa tuotannon arvonlisäykseen – kehitystä ja käytämme paneeliaineistoa vuosille 2008–2020 ymmärtääksemme sitä paremmin toimialatasolla Euroopassa. Tulostemme mukaan työn tuottavuus liittyy negatiivisesti khk-päästöintensiteetin kehitykseen. Lisäksi korkeammat investoinnit, korkeampi hiilen hinta ETS-järjestelmässä sekä korkeammat ympäristöverot liittyvät alempaan khk-intensiteettiin. Siten politiikkatoimenpiteet, jotka tukevat tuottavuuskehitystä, sekä taloudelliset kannustimet alentaa päästöjä johtavat niiden alenemiseen. Suhteellisella päästöintensiteetillä mitattuna Suomen hiilikilpailukyky vaihtelee toimialoittain.

Katso myös Etla Muistio nro 123 Tuotannon hiilikilpailukyky ratkaistaan yrityksissä.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Suomen tuotannon hiilikilpailukyky ja sen kehitys
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 139
Päiväys
22.05.2023
Avainsanat
Kasvihuonekaasupäästöt, Päästöintensiivisyys, Hiilikilpailukyky, Tuottavuus, ETS
Keywords
Greenhouse gas emissions (GHG), GHG-intensity, Carbon competitiveness, Productivity, ETS
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
C23, O44, Q54, Q56
Sivuja
28
Kieli
Englanti