Suomen tuotannon hiilikilpailukyky ja sen kehitys

Suomen tuotannon hiilikilpailukyky ja sen kehitys

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on ymmärtää paremmin päästöintensiteetin (kasvihuonekaasupäästöt/arvonlisäys) kehitystä eri toimialoilla, tarkastella Suomen hiilikilpailukykyä eurooppalaisessa kontekstissa sekä hyödyntää hankkeessa kerättyä informaatiota tarkempien ennusteiden laatimisessa. Erityisesti hankkeessa kiinnitetään huomiota päästöintensiteetin kehityksen tarkempaan arvioimiseen. Kansainvälinen vertailu antaa siihen tärkeää perspektiiviä ja kertoo Suomessa olevan tuotannon hiilikilpailukyvystä, sillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen merkitys yritysten kohtaamassa globaalissa kilpailussa kasvaa.

Etla julkaisee kerran vuodessa Suhdanne-ennusteen yhteydessä ennusteen Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä.

Hankkeessa käytetään Eurostatin julkaisemaa toimialakohtaista kasvihuonekaasupäästöjen tilastoaineistoa vuosille 2008–2020 yhdistettynä toimialojen arvonlisäyksen tilastotietoihin tuotannon päästöintensiteetin laskemisessa.

Tutkimuksesta vastaa: