Vihreä tarjoama liikkeessä (VITALI)
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2023 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslian (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Vihreä tarjoama liikkeessä (VITALI)

Vihreä tarjoama liikkeessä (VITALI)

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten yritysten ympäristötuotteiden ja -palveluiden tarjoamaa. Lisäksi kartoitetaan kaupanesteitä, joilla voi olla vaikutusta suomalaisten tuotteiden ja ratkaisujen markkinamenestykselle
vientimaissa. Hankkeessa myös arvioidaan, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä uudistuvien tuotteiden luokitteluihin ja niiden kategorioihin voi liittyä.

Politiikkavalmistelun ja investointien näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, millaisia tuotteiden vihreyden dynaamiseen muutokseen ja niiden luokitteluun liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä murrokseen kytkeytyy. Selvityksellä tuetaan elinkeino- ja kauppapolitiikan parissa työskentelevien viranomaisten työtä heidän määritellessään ja ajaessaan Suomen taloudellista etua.

Hankkeessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Mitä ovat ympäristötuotteet?
  • Millainen on Suomen tarjoama ympäristötuotteissa?
  • Mihin tuotteisiin ja sektoreille suomalaisyritykset ovat erikoistuneet?
  • Millaisia tulleja ja kaupanesteitä näihin tuotteisiin kohdistuu?
  • Mille markkinoille kaupanesteet sijoittuvat?

 

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke).

Tutkimuksesta vastaa: