Environmental Goods and Services in Trade: Building a new assessment framework and an EGS list – case study Finland

Reinikainen TapioKaitila VilleKuosmanen NataliaKuusi TeroPajarinen MikaJohansson AnnikaLehto NellaFinel Nufar

Abstract

This study reviewed existing Environmental Goods and Services (EGS) listings finding many of them outdated due to rapid technological and scientific advancements. The absence of an agreed upon definition of EGS, together with a lack of clear classification criteria and framework to define EGS, has marked, and in most cases, caused the collapse of negotiations on EGS listing in the World Trade Organization (WTO). The study proposes a draft EPMAP framework to help in creating agreeable EGS listings. In this study a listing of Environmental Goods and Services – EGFI24 list – was created, based mainly on EPMAP-framework. EGFI24-list was used in database-analysis on production and trade.

EGS listings are crucial for understanding the role of environmental economy, especially in addressing the Triple Planetary Crisis of Climate Change, Biodiversity Loss and Pollution. New environmental customs codes are needed to accurately define EGS, to separate them from harmful products and to avoid underestimating the “green economy.” An objective EGS definition system based on environmental science requires significant resources and international cooperation. Progress in financing green technologies is encouraging.

Finnish companies have a slight comparative advantage in EGS the potential is not fully utilized. The Energy transition, Circular economy and Nature-based Solutions offer significant opportunities for sustainable growth. Finnish companies and industrial organizations are generally positive about EU environmental programs and see their role in mitigating the Triple Planetary Crisis.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2024:24.

Ympäristötuotteiden ja -palveluiden kauppa: Uusi arviointikehys sekä ympäristötuotteiden ja -palveluiden (EGS) lista – tutkimuskohteena Suomi

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin olemassa olevia kansainvälisten järjestöjen, kuten UNCTAD, WTO ja OECD, ympäristötuotteiden ja -palveluiden (EGS) listauksia ja monet niistä todettiin nopean teknologisen ja tieteellisen edistyksen vuoksi vanhentuneiksi. Aihetta koskevat WTO-neuvottelut eivät etene osin siksi, että yhteistä EGS-kehystä ei ole saatu sovittua. Tutkimus ehdottaa EPMAP-kehystä, jota pystytään hyödyntämään yhteisesti sovittavien EGS-listausten luomisessa. EGFI24-listauksella analysoitiin tuotantoa ja kauppaa Suomen osalta.

Listaukset ovat tärkeitä ympäristötuotteiden ja palveluiden merkityksen ymmärtämiseksi kasvavana osana maailmantaloutta ja erityisesti planetaarisen kolmoiskriisinratkaisemisessa.

Uudet tullikoodit ovat tarpeen EGS:n erottamiseksi haitallisista tuotteista ja “vihreän talouden” aliarvioinnin välttämiseksi. Objektiivinen määrittelyjärjestelmä, joka perustuu ympäristötieteeseen, vaatii merkittäviä resursseja ja kansainvälistä yhteistyötä. Edistys vihreiden teknologioiden rahoituksessa on rohkaisevaa, mutta toistaiseksi riittämätöntä. Silti alkanut rahoituksen kasvu luo uskottavan ympäristön investoinneille

Suomalaisilla yrityksillä on lievä suhteellinen etu EGS-sektorilla, mutta alan potentiaalia ei ole vielä riittävästi hyödynnetty. Energiasiirtymä, kiertotalous ja luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia kestävään kasvuun. Suomalaiset yritykset ja teollisuusjärjestöt suhtautuvat pääosin myönteisesti EU:n ympäristöohjelmiin ja tunnistavat roolinsa kolminkertaisen planetaarisen kriisin ratkaisussa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2024:24.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Vihreä tarjoama liikkeessä (VITALI)
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Päiväys
14.06.2024
Avainsanat
Ilmastonmuutoksen hillintä, Kansainvälinen kauppa, Ympäristötiede, Taloustiede, Ympäristötuotteet, Ympäristöpalvelut, Vihreä siirtymä, Puhdas siirtymä, Planetaarinen kolmoiskriisi, Uusiutuva energia, Kiertotalous, Luontoratkaisut, Vetytalous, Lämpöpumput
Keywords
Mitigation of climate change, International trade, Environmental science, Economics, Environmental products, Environmental services, Green transition, Clean transition, Planetary triple crisis, Renewable energy, Circular economy, Nature solutions, Hydrogen economy, Heat pumps
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2024:24
Sivuja
212
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
urn.fi