Vihreä kasvu

Hyytinen AriMaliranta MikaRouvinen PetriTahvanainen Antti-Jussi (toim.)

Tiivistelmä

Tämä kirja vastaa kysymykseen, miten talouden ja yhteiskunnan tuleva kehitys saadaan käännettyä ympäristön ja luonnon kannalta kestävämmälle uralle – kohti vihreää kasvua.

Talouskasvun ja ympäristön tilan välillä ei ole ratkaisematonta ristiriitaa, vaikka kasvun nykyinen sisältö onkin kestämätön. Vihreä kasvu on mahdollista.

Tarvittava vihreä siirtymä ei tapahdu ilman yhteiskuntapoliittista työntöä. Negatiiviset ja positiiviset luonto- ja ympäristö(ulkois)vaikutukset on hinnoiteltava. Toisena keskeisenä ja täydentävänä ohjaustapana on pakottava regulaatio. Lisäksi vihreä tutkimus- ja kehitystoiminta tulee olla innovaatiopolitiikan erityisenä painopisteenä.

Tämä kirja on Laboren ja VTT:n toteuttaman ja Business Finlandin tukeman kaksivuotisen tutkimushankkeen Kestävän kasvun ennakointia – visio vihreän siirtymän jälkeisistä vaurauden ajureista loppuraportti. Se luo analyyttistä pohjaa nykyistä ympäristöystävällisemmälle taloudelle ja yhteiskunnalle, jossa kansalaisten on hyvä olla.

Julkaisun tietoja

Päiväys
29.05.2024
ISBN
978-951-628-768-6 (painettu)
978-951-628-769-3 (pdf)
Sivuja
212
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
ForGrowth.fi