Jatkuvan oppimisen kokeilujen arviointi
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyy: 2025 Tutkimusta sponsoroi: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa

Tutkimuksesta vastaa:

Jatkuvan oppimisen kokeilujen arviointi

Jatkuvan oppimisen kokeilujen arviointi

Etla ja Labore arvioivat kaksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan rahoittamaa kokeilua jatkuvan oppimisen edistämisestä. Kokeilujen tavoitteena on selvittää, miten koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen voitaisiin lisätä ja miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaa työllisyyteen ja tuloihin.

Ensimmäinen kokeilu on informaatiokokeilu, jonka tavoite on tuottaa luotettavaa tietoa siitä, voiko julkinen valta nostaa aliedustettujen ryhmien jatkuvan oppimisen osallistumisastetta tarjoamalla henkilöille kohdennettua informaatiota. Tutkimus toteutetaan satunnaistettuna kenttäkokeena. Informaatiokokeilun kohdejoukkona ovat Suomessa asuvat 25–64-vuotiaat ilman toisen asteen tutkintoa olevat.

Toisen kokeilun tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa siitä, voiko julkinen valta nostaa aliedustettujen työssäkäyvien henkilöiden koulutuksen osallistumisastetta rahoittamalla hakevaa toimintaa, jossa jalkaudutaan viemään tietoa ja ohjausta työpaikoille. Kokeilussa korostuvat asiantuntijan työpaikalla tekemä informaatio-ohjaus ja kysyntälähtöisten koulutuspolkujen suunnittelu huomioiden kohdatun yrityksen toimiala ja paikallinen koulutuksen tarjonta. Tämä kokeilu toteutetaan alueellisesti satunnaistettuna kokeiluna.

Tutkimuksesta vastaa: