Emilia Närhi Etlan viestintään

Etlan uutena viestintäkoordinaattorina on aloittanut Emilia Närhi. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu erityisesti sisäinen viestintä, mediaseuranta sekä sosiaalinen media. Närhi työskentelee Etlassa perhevapaan sijaisena vuoden 2024 loppuun.

Aiemmin Närhi on työskennellyt FREE-laskutuksen viestintäkoordinaattorina, jossa hän hoiti monipuolisesti viestinnän eri tehtäviä niin tapahtumaviestinnän, someviestinnän kuin sidosryhmäviestinnän parissa. Närhi valmistui vuonna 2022 humanististen tieteiden kandidaatiksi Vaasan yliopistosta.

Parhaillaan Närhi suorittaa filosofian maisterin opintoja Vaasan yliopistossa, jossa hän on suuntautunut organisaatioiden viestintään.