Shock Infections through Global Value Chains

Abstract

We examine how the Covid-19 shock was transmitted from the foreign, upstream parts of value chains to domestic (downstream) production. After categorizing global value chains based on their home-producer industry and country, we quantify the multiplier effect of the transmitted shock on the entire value chain by considering changes in home production. We focus on the value-chain impact of the early stages of Covid-19 in China (1-4/2020) and measure the upstream (direct) shock using world input-output and Chinese production data. Our differences-in-differences research setup reveals that the shock impact was large: For every percentage point share of value added contributed by the Chinese producers to the value chain, there was a 1.3 percentage point larger contraction in home production. Furthermore, the multiplier effect stemming from the contraction in Chinese manufacturing substantially magnified the initial shock, increasing its impact on domestic production by an order of magnitude. The effects varied across industries and regions, with the most substantial multiplier effects observed in highly digitalized, high-R&D industries, particularly in the EU and North America. Furthermore, we provide evidence on the dynamics of adjustment.

Sokkitartunnat globaaleissa arvoketjuissa

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tutkimme, miten koronan aiheuttama tuotantohäiriö välittyi arvoketjujen kautta eri maiden välillä. Luokittelemme globaalit arvoketjut lopputuottajan teollisuuden ja maan mukaan ja mittaamme, miten alkuvuoden 2020 sokki Kiinassa kertautui kulkiessaan arvoketjun läpi. Difference-in-differences -menetelmään perustuvat tuloksemme paljastavat, että kerrannaisvaikutus oli suuri. Kotimaisen tuotannon pudotuksessa suoran ulkomaisen sokin vaikutus oli kymmeniä kertoja suurempi kuin alkuperäinen sokki, joka mitattiin hankkeessa hyödyntäen panos-tuotostaulukoita sekä Kiinan tuotantotietoja. Vaikutukset vaihtelivat toimialoittain ja alueittain. Merkittävimmät kerrannaisvaikutukset havaittiin pitkälle digitalisoiduilla ja korkean t&k-toiminnan aloilla, erityisesti EU:ssa ja Pohjois-Amerikassa. Artikkelissa osoitamme myös, että kärsineet arvoketjut ovat lisänneet myöhemmin kotimaista tuotantoaan ja rajoittaneet Kiinan arvoketjuriippuvuuksiaan.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 109
Päiväys
06.11.2023
Avainsanat
Globaalit arvoketjut, Sokki, Covid-19, Arvoketjukytkennät
Keywords
Global value chains, Shock, Infection, Covid-19, Transmission, Transmit, Linkage
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
F21, F23, F13, F62, L24
Sivuja
30
Kieli
Englanti