Yrityksille suunnatun koronatukipolitiikan arviointi
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2023 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Tutkimuksesta vastaa:

Yrityksille suunnatun koronatukipolitiikan arviointi

Yrityksille suunnatun koronatukipolitiikan arviointi

Tutkimushanke kartoittaa yrityksille suunnattujen koronapandemian seurauksena myönnettyjen yritystukien onnistumista suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi selvitetään tukiohjelmien vaikutuksia kansantalouteen, pitkän aikavälin tuottavuuteen, markkinoihin ja kilpailuun.

Hanke tarkastelee eri tukiohjelmien vaikuttavuutta sekä rahoitusinstrumenttien että avustusmuotoisten tukien osalta. Rahoitusmuotoisten tukien osalta tutkimus analysoi Finnveran myöntämien lainojen ja takausten sekä Business Finlandin myöntämien lainojen vaikutuksia. Avustusmuotoisten tukien osalta tarkastelun kohteena ovat Business Finlandin häiriörahoitus (BF-tuki), ELY-keskusten koronahäiriöavustus ja KEHA-keskusten maksamat ravintolatuet sekä Valtiokonttorin myöntämät kustannustuet. Lisäksi tutkimus tarkastelee rahoitusmuotoisten ja avustusmuotoisten tukien yhteisvaikutuksia.

Tutkimus tuottaa tietoa tukien vaikutuksista sekä konkreettisia toimenpidesuosituksia siitä, miten pandemian aiheuttaman maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä voitaisiin kehittää tulevien kriisien varalle.

Tutkimuksesta vastaa: