Yritysten kriisinkestävyys ja sen parantaminen

Yritysten kriisinkestävyys ja sen parantaminen

Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida erilaisten yritysten ja alojen resilienssiä eli kriisinkestävyyttä, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä yritysten toipumiskykyä kriisistä. Lisäksi tarkastellaan, millä keinoin yritykset ovat viime aikoina pyrkineet parantamaan erityisesti arvoketjujensa toimintavarmuutta.

Hankkeessa saaduilla tuloksilla tulee olemaan erityinen merkitys nimenomaan yritysten tulevaisuuden näkökulmasta. Vaikka Ukrainan sota ja koronakriisi varmasti loppuvat aikanaan, myös tulevaisuudessa Suomi ja suomalaiset yritykset tulevat kohtaamaan shokkeja tai kriisejä, joiden ajankohtaa eikä syitä pystytä etukäteen ennakoimaan. Tämän takia on tärkeä tietää ennalta tekijöitä ja tapoja, joilla kriisinkestävyyttä pystyttäisiin parantamaan.

 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Millainen on suomalaisyritysten kriisinkestävyys eri aloilla ja erityyppisissä yrityksissä?
  • Mitkä tekijät parantavat ja heikentävät yritysten kriisinkestävyyttä?
  • Millä keinoin yritykset ovat pyrkineet parantamaan arvoketjujensa toimintavarmuutta?

Tutkimuksesta vastaa: