Yrityskohtaisen sopimisen vaikutus palkankorotusten kohdistumiseen
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: TT-säätiö

Tutkimuksesta vastaa:

Yrityskohtaisen sopimisen vaikutus palkankorotusten kohdistumiseen

Yrityskohtaisen sopimisen vaikutus palkankorotusten kohdistumiseen

Euroopassa työsuhteiden ehdoista sopimisen suunta on ollut keskitetyistä järjestelmistä kohti hajautuneempia neuvottelujärjestelmiä, jolla tarkoitetaan neuvotteluiden siirtymistä lähemmäksi yritystasolla tapahtuvaa yrityskohtaista sopimista. Suomen neuvottelujärjestelmä on kuitenkin pysynyt huomattavan vakaana verrattuna Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan. Metsäteollisuuden siirtyminen yrityskohtaiseen sopimiseen oli merkittävä muutos Suomen työehtosopimusjärjestelmässä ja se herätti Suomessa vilkkaan keskustelun paikallisen sopimisen palkkavaikutuksista.

Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan yrityskohtaisen sopimisen vaikutuksia palkkojen tasoon ja niiden hajontaan. Lisäksi analysoidaan yrityskohtaisen sopimisen vaikutuksia siihen, mistä palkkaeristä ansiot muodostuvat (palkanmuodostus) ja miten yrityskohtainen sopiminen vaikuttaa eri ryhmien välisiin palkkaeroihin.

Hankkeessa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  1. Miten yrityskohtainen sopiminen vaikuttaa palkkojen tasoon ja niiden hajontaan yli vuoden päästä yrityskohtaiseen sopimiseen siirtymisestä?
  2. Miten yrityskohtainen sopiminen vaikuttaa palkanmuodostukseen (eli palkan erien suhteelliseen osuuteen)?
  3. Miten yrityskohtainen sopiminen vaikuttaa eri ryhmien väliseen palkkahajontaan?

Tutkimuksesta vastaa: