Suomen houkuttelevuus ulkomaisille osaajille ja yrityksille
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: Business Finland

Tutkimuksesta vastaa:

Suomen houkuttelevuus ulkomaisille osaajille ja yrityksille

Suomen houkuttelevuus ulkomaisille osaajille ja yrityksille

Tämä tutkimushanke tutkii Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten osaajien ja yritysten näkökulmista. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää vankkaa talouskasvua, joka vaatii t&k-panostusten kasvattamista sekä osaavan työvoiman ja yritysten houkuttelemista Suomeen. Hallituksen 4 prosentin t&k-intensiteetin saavuttaminen edellyttää, että Suomi näyttäytyy houkuttelevana sijaintina sekä yritysten innovaatiotoiminnalle että kansainvälisille osaajille.

Tässä tutkimushankkeessa

  • arvioidaan ulkomaisten osaajien houkutteluun liittyvien keskeisten politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuutta,
  • tutkitaan yritysten T&K‐toimintojen sijaintipäätöksiä selittäviä tekijöitä ja politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuutta näihin päätöksiin,
  • analysoidaan Suomen haasteita investointikohteena ulkomaisten yritysten näkökulmasta ja
  • tarkastellaan suomalaisten yritysten dynamiikkaa ja mitä tämä dynamiikka kertoo Suomen houkuttelevuudesta investointikohteena.

Hanke tuottaa uutta tietoa Suomen houkuttelevuudesta osaajien ja yritysten näkökulmista hyödyntäen korkeatasoisia rekisteri‐ ja kyselyaineistoja sekä uusimpia ekonometrisia ja tilastollisia menetelmiä. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää Suomen houkuttelevuuden parantamiseen tähtäävien politiikkatoimenpiteiden suunnittelussa.

Tutkimuksesta vastaa: