Yritysten kriisinkestävyys ja siihen liittyvät tekijät

Tiivistelmä

Tässä raportissa tutkitaan yritysten kriisinkestävyyttä kahdesta näkökulmasta: kriisien vastustuskyvyn ja toipumiskyvyn näkökulmasta. Tulosten mukaan innovatiivisilla yrityksillä on muita yrityksiä pienempi todennäköisyys lopettaa toimintansa. Innovatiivisuus liittyy myös parempaan toipumiskykyyn. Tulokset myös vahvistivat käsitystä, että korkea vakavaraisuus sekä hyvä koronmaksukyky pienentävät yrityksen riskiä poistua markkinoilta tai kokea poikkeuksellisen suuri liikevaihdon pudotus.

Resilience of Companies and Related Factors

Abstract

This report examines the resilience of firms during crises from two perspectives: their ability to resist crises and their capacity to recover. The findings reveal that innovative firms are less likely to cease operations than other firms and are more likely to recover faster. The study further supports the notion that a high level of solvency and a strong ability to make interest payments (interest coverage ratio) reduce the risk of a firm exiting the market or experiencing an exceptionally large decline in revenue.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten kriisinkestävyys ja sen parantaminen
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 146
Päiväys
11.03.2024
Avainsanat
Resilienssi, Kriisinkestävyys, Kriisi, Yritykset
Keywords
Resilience, Crisis, Firms
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F14, L8
Sivuja
32
Kieli
Suomi