Vihreän siirtymän ja digitalisaation tuet Suomessa

Tiivistelmä

Tämä raportti tarkastelee Suomen vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyvien tukien kohdentumista vuositasolla. Analyysi hyödyntää työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämää yritystukien tietopalvelujärjestelmää, joka tarjoaa kattavat tiedot vuosilta 2020–2023. Aineiston mukaan vihreiden tukien määrä on kasvanut suhteellisesti ja absoluuttisesti vuoden 2020 jälkeen. Kuitenkin vuositasolla kasvihuonepäästöjä kasvattavien ruskeiden tukien osuus on ollut joka vuosi vihreitä tukia suurempi. Digitalisaatioon suunnatuissa tuissa ei vastaavaa kasvutrendiä ole. Myös digitalisaatioon suunnattujen tukien määrä on vuositasolla ruskeita tukia matalampi. Tukien maakunta- ja toimialakohtainen vertailu paljastaa, että huomattava osa tuista kohdentuu kapeasti tietyille toimialoille ja alueille.

Subsidies for Green Transition and Digitalisation in Finland

Abstract

This report examines the allocation of Finland’s green transition and digitalization-related subsidies on an annual basis. The analysis utilizes the business subsidy information service system maintained by the Ministry of Economic Affairs and Employment, which provides comprehensive data for the years 2020–2023. According to the data, the value of green subsidies has increased both relatively and absolutely since 2020. However, on an annual basis, the share of brown subsidies, which increase greenhouse gas emissions, has been larger than that of green subsidies every year. There is no similar growth trend for subsidies aimed at digitalization. Moreover, the value of subsidies directed towards digitalization is lower than brown subsidies on an annual level. A provincial and sectoral comparison of the subsidies reveals that a significant portion of the subsidies is narrowly targeted to specific sectors and regions.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Vihreän siirtymän ja digitalisaation tuet Suomessa
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Raportit - Reports 147
Päiväys
22.04.2024
Avainsanat
Vihreän siirtymän tuet, Digitalisaation tuki, Valtion tuet, Ympäristöpolitiikan rahoitus, Toimiala- ja aluekohtainen kohdentaminen, Teollisuuspolitiikka
Keywords
Green Transition Subsidies, Digitalization Support, State Subsidies, Environmental Policy Funding, Sectoral and Regional Allocation, Industrial Policy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H25, H81, Q58, O38
Sivuja
20
Kieli
Suomi