Vihreän siirtymän ja digitalisaation tuet Suomessa
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2023 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Tutkimuksesta vastaa:

Vihreän siirtymän ja digitalisaation tuet Suomessa

Vihreän siirtymän ja digitalisaation tuet Suomessa

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvien yritystukien laajuutta ja taloudellista merkittävyyttä.

Hankkeessa kartoitetaan julkisista lähteistä, minkälaisia vihreän siirtymän ja digitalisaation tukiohjelmia eri viranomaistahot ovat viime vuosina toimeenpanneet, ja mitkä tahot niitä hallinnoivat.

Lisäksi kuvaillaan, miten tuet ovat kohdentuneet toimialoille, maantieteellisesti, ja eri kokoisille yrityksille.

Lisäksi hankkeessa kartoitetaan sitä, minkälaisia julkilausuttuja (laadullisia tai määrällisiä) tavoitteita tukiohjelmilla on, ja sitä, onko tukien suuruusluokka ja kohdentuminen linjassa tavoitteiden kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: