Varhaiskasvatuksen opettajien työmarkkinat
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2023 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Tutkimuksesta vastaa:

Varhaiskasvatuksen opettajien työmarkkinat

Varhaiskasvatuksen opettajien työmarkkinat

Pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa kaikissa Suomen kunnissa. Tämä on herättänyt huolta, sillä opetuksen laadulla tiedetään olevan kauaskantoiset vaikutukset, ja varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys on olennainen osa varhaiskasvatuksen laatua. Tässä tutkimushankkeessa selvitetään tekijöitä, jotka auttavat mahdollisen ratkaisun löytämisessä varhaiskasvatuksen tilanteeseen.

Hankkeen keskeinen kysymys on, vaikuttaako pätevien opettajien pulaan enemmän varhaiskasvatuksen opettajien kysyntään vai tarjontaan liittyvät seikat.

Alalle hakeutumista ja alalla pysymistä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta:

1.Kuinka paljon alueet (maakunnat ja kunnat) eroavat toisistaan pätevien lastentarhanopettajien määrässä ja vaihtuvuudessa? Onko näiden alueiden välillä eroja palkkauksessa, varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrässä ja ikärakenteessa tai muissa työn ominaisuuksissa?

2.Mikä yhteys palkkatasolla on varhaiskasvatuksen opettajien työskentelyyn alalla? Mikä on palkan vaihtelun vaikutus alalle hakeutumiseen sekä alalla työskentelyn pituuteen ja mahdollisesti työpaikan vaihtamiseen?

3.Selvitetään, onko mahdollista arvioida varhaiskasvatuksen työolosuhteisiin vaikuttavien lain-säädäntömuutosten vaikutusta varhaiskasvatuksen opettajien työuriin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, miten työskentelyolosuhteet vaikuttavat alan viihtyvyyteen ja sitä kautta alalla työskentelyyn.

Tutkimuksesta vastaa: