Tekoäly työelämässä – Miten käy Suomen kilpailukyvyn?

Tekoäly työelämässä – Miten käy Suomen kilpailukyvyn?

Tekoälyn peruselementit ovat vuosikymmeniä vanhaa perua. Uutta tekoälyn saralla ovat muun muassa helposti saavutettavissa olevat generatiivista tekoälyä ja suuria kielimalleja hyödyntävät palvelut, jotka ”ymmärtävät” luonnollista kieltä sekä tuottavat sekunneissa analyysiä, kieltä, visualisointeja tai ääntä tasolla, joka parhaimmillaan vastaa ihmisasiantuntijan päivien työtä.

Muuttuneet tietotekniset mahdollisuudet edellyttävät uutta analyysiä siitä, millaisia yksityisiä ja julkisia päätöksiä on tehtävä hyötyjen maksimoimiseksi ja mahdollisten haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Hanke pureutuu kolmeen kysymykseen:

  • Mikä osa Suomessa tehtävästä työstä on muuttumassa generatiivisen tekoälyn ajamana?
  • Näyttävätkö tekoälyjulkistukset keväällä 2023 reaaliaikaisesti esim. ohjelmointityön kysynnässä?
  • Mitä ovat tekoälyn pidemmän aikavälin vaikutukset suomalaiseen työhön ja yrityksiin?

Tutkimuksesta vastaa: