Yritysrahoituksen saatavuus ja tuottavuuskehitys Suomessa
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2023 Tutkimus päättyy: 2025 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö

Tutkimuksesta vastaa:

Yritysrahoituksen saatavuus ja tuottavuuskehitys Suomessa

Yritysrahoituksen saatavuus ja tuottavuuskehitys Suomessa

Määrällisesti riittävän ja laadullisesti oikeanlaisen rahoituksen saatavuus on välttämätön ehto sille, että tuottavuuskehityksen edellyttämiä aineellisia ja aineettomia investointeja voidaan tehdä. Toisaalta tuottavuus- ja kannattavuuskehitys vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevia sijoituskohteita yritykset ovat ulkoisen rahoituksen tarjoajien näkökulmasta.

Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan yritysten rahoitusedellytyksiä, ulkoisen rahoituksen saatavuuden merkitystä tuottavuuskehitykselle ja pitkän aikavälin talouskasvun tekijöitä Suomessa. Hanke pyrkii tuottamaan johtopäätöksiä ja näkemyksiä, joilla on merkitystä, kun jatkossa tehdään yhteiskunnallisia ja poliittisia päätöksiä kansallisten arvopaperimarkkinoiden ja rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi.

Hankkeessa on kaksi osaa, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laboren kanssa, joka vastaa tutkimuksen toisen osan toteutuksesta.

Osa 1: Yritysten rahoitusedellytykset Suomessa

Osassa 1 arvioidaan yritysten rahoitusedellytyksiä sekä olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden valossa että tilastoaineistojen avulla. Osasta 1 vastaa Etla.

Osa 2: Inhimillinen pääoma, innovointi ja tuottavuuskehitys Suomessa

Osassa 2 arvioidaan Suomen tuottavuuskehitystä ja siihen vaikuttaneita ja jatkossa vaikuttavia tekijöitä sekä olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden valossa että tilastoaineistojen avulla. Osasta 2 vastaa Labore.

Tutkimuksesta vastaa: