Yrityksille suunnattujen koronatukien vaikutukset Suomessa – Väliraportti: Kirjallisuuden tuloksia ja tukien kohdentuminen suomalaisille yrityksille

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan koronapandemian seurauksena käyttöönotettujen yritystukien kohdentumista erilaisille yrityksille. Tulosten perusteella valtaosa tukea saaneista yrityksistä ei olisi tarvinnut tukea, koska olisi pysynyt voitollisena myös ilman tukea. Lisäksi jo ennen pandemiaa tappiolla olleet (zombie) yritykset saivat koronatukia jopa muita yrityksiä useammin. Tuet kohdistuivat myös muita yrityksiä useammin sellaisiin yrityksiin, joiden tuottavuus on mediaanituottavuutta matalampi. Tukien kohdentuminen matalan tuottavuuden yrityksiin hidastaa tulevaa tuottavuuskehitystä ja talouskasvua, koska tukien vuoksi työvoima ja pääoma jäävät herkemmin vähemmän tuottaviin yrityksiin. Tutkimuksessa tehdään myös kirjallisuuskatsaus koronapandemian aikaisiin yritystukiin liittyvään taloustieteelliseen kirjallisuuteen.

Liitetiedostot:
Liite 2: Luvun 4 hienojakoisemmat tarkastelut
Liite 3: Tukien kohdentuminen yritysten tuottavuuksien mukaan (kvintiilit)
Liite 4: Tukien kohdentuminen yritysten tuottavuuksien mukaan

The Effects of Covid-related Business Subsidies in Finland

Abstract

This study examines the allocation of business subsidies introduced due to the COVID-19 pandemic to different types of companies. The results show that most of the supported companies would not have needed the subsidy, as they would have remained profitable also in the absence of it. Furthermore, companies incurring losses before the pandemic (zombie companies) received COVID-19 subsidies more often than other companies. The subsidies also directed more often to companies with productivity lower than the median productivity. The targeting of subsidies to low-productivity companies slows down future productivity development and economic growth, as labor and capital are more likely to remain in less productive businesses. The study also includes a literature review of the economic literature related to business subsidies during the COVID-19 pandemic.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yrityksille suunnatun koronatukipolitiikan arviointi
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 145
Päiväys
05.02.2024
Avainsanat
Yritystuet, Koronapandemia, Tukien kohdentuminen, Koronatukikirjallisuus
Keywords
Corporate subsidies, Covid-19 pandemic, Subsidy allocation, Covid-subsidy literature
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H22, H25, H32
Sivuja
86
Kieli
Suomi