Koronatukipolitiikka yrityksille -webinaarissa pohdittiin onnistumista

Koronakriisin seurauksena käyttöönotetut yritystuet kohdistuivat valtaosin matalan tuottavuuden yrityksiin, mikä hidastaa tulevaa tuottavuuskehitystä ja Suomen talouskasvua. Tuoreen TEM:n rahoittaman tutkimushankkeen ensimmäisiä tuloksia käytiin läpi livewebinaarissa, jossa tukien kohdentumisesta sekä ajallisesta kestosta saatiin aikaan vilkasta keskustelua.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta koronatukipolitiikkaa Suomessa, eli yrityksille suunnattujen eri tukiohjelmien vaikuttavuutta. Tutkimushanke alkoi viime vuonna ja jatkuu vielä tämän vuoden 2024.

Maanantaina 5. helmikuuta julkistettiin tutkimushankkeen väliraportti, jossa on käyty läpi muun muassa miten onnistuneita yrityksille suunnatut koronatuet olivat suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin sekä sitä, mitä vaikutuksia tukiohjelmilla on ollut kansantalouteen, tuottavuuteen tai kilpailuun.

Tutkijat kysyvät myös, mitä on opittu eli miten toimenpiteitä voitaisiin kehittää tulevien kriisien varalle.

Väliraportin yhteydessä järjestetyssä Teams-webinaarissa tutkimuksen teemoja – ja jo saatuja tuloksia – syvennettiin myös asiantuntijakommenteilla. Tilaisuuden avasi ohjausryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Anne Rothovius työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Etlan puolesta tutkimuksen tuloksia esitteli tarkemmin tutkimuspäällikkö Olli Ropponen. Läsnä keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa olivat myös tutkimusjohtaja Heli Koski ja tutkija Otto Kässi.  Olli Ropposen esitysdioihin voi tarkemmin tutustua alta.

Tutkija Otto Kässi, tutkimusjohtaja Heli Koski ja tutkimuspäällikkö Olli Ropponen olivat mukana Etlan “Koronatukipolitiikkaa yrityksille”- tilaisuudessa.

Kommenttipuheenvuorot oli pyydetty professori Roope Uusitalolta (Helsingin yliopisto, VATT) sekä Business Finlandin suurten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rahoituksen johtaja Kari Komulaiselta.

Tallenne on katsottavissa yllä olevasta linkistä sekä Etlan YouTube-kanavalta “Etla Talks”.

Liitteet

Kuinka koronatuet kohdentuivat suomalaisille yrityksille? Tutkimushankkeen väliraportin julkistustilaisuuden kalvot

Livewebinaarissa 05.02.2024 esitellyt Olli Ropposen kalvot.

Lataa