Kriisit ja kriisinkestävyys – mitä niistä tiedetään?

Tiivistelmä

Suomen talous heilahtelee enemmän kuin useimmissa muissa maissa. Osaselitys tähän on Suomen pieni koko. Se ei kuitenkaan selitä sitä, miksi Suomen talouden heilahtelu on suurempaa kuin useimmissa muissa pienissä maissa. Yritykset pystyvät toimillaan vaikuttamaan omaan kriisinsietokykyynsä. Vakavaraisuus ja hyvä koronmaksukyky tarjoavat tähän hyvän lähtökohdan. Myös innovaatiotoiminnan harjoittaminen on yhteydessä siihen, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa ja toipumaan kohtaamastaan kriisistä nopeammin.

Crises and Crisis Resilience – What Do We Know About Them?

Abstract

The Finnish economy exhibits greater fluctuations than many other countries, which can be attributed, in part, to its relatively small size. However, this does not fully explain why Finland’s economy is more volatile than those of most other small countries. Firms have the capacity to influence their crisis resilience through actions, such as maintaining solvency and a strong capacity to pay interest. Additionally, engaging in innovation activities is closely linked to a firm’s ability to maintain operations during challenging times.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten kriisinkestävyys ja sen parantaminen
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 135
Päiväys
11.03.2024
Avainsanat
Kriisi, Kriisinkestävyys, Resilienssi, Yritykset
Keywords
Crisis, Firms, Resilience, Resistance
ISSN
2323-2463
JEL
F14, L8
Sivuja
8
Kieli
Suomi