Suomen tulevan kasvun avain: Aineettoman pääoman ymmärtäminen kokonaisuutena

Tiivistelmä

Keskustelemme tässä muistiossa aineettoman pääoman, siis esimerkiksi brändien ja patenttien, ominaisuuksista ja niiden seurauksista.

Aineettoman pääoman ominaisuuksista seuraavat markkinoiden taipumus keskittyä, kasvavat erot hyvien ja huonojen yritysten välillä sekä liikkeenjohdon ja kasvuyrittäjyyden merkitysten korostuminen. Yksilötasolla aineettoman pääoman kasvavasta merkityksestä saattaa seurata eriarvoisuuden kasvu.

Aineettomat tuotannontekijät liittyvät keskeisesti ihmisiin ja heidän joustavaan käyttöönsä työelämässä. Niinpä vähäinen työ- ja loppumarkkinoiden sääntely kannustavat investoimaan aineettomaan pääomaan.

Suomi tavoittelee ”tuhatta uutta tohtoria” ja sillä on muutenkin määrällisiä kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittämistavoitteita. Määrälliset tavoitteet saattavat olla välttämättömiä. Huomautamme kuitenkin, että vaikka aineeton pääoma on skaalautuvaa sen hyödyntämisen näkökulmasta, sitä itseään on vaikea skaalata hyppäyksenomaisesti. Lisäksi aineettoman pääoman ominaisuuksista seuraa niiden laadun ja käyttökontekstin korostuminen. Tämä tarkoittaa vähintään sitä, että yritysten välinen kilvoittelu ja luova uudistuminen sekä kasvuyritykset ja -yrittäjyys ovat keskeinen osa kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittämistä.

The Key to Finland’s Future Growth: Understanding Intangible Capital as a Whole

Abstract

In this brief, we discuss characteristics and consequences of intangible capital, such as brands and patents.

The characteristics of intangible capital lead to a tendency for markets to concentrate, to growing disparities between good and bad companies, and to an increasing significance of management and growth entrepreneurship. On an individual level, the increasing importance of intangible capital may result in a rise in inequality.

Intangible factors of production are closely related to people and to their flexible utilization in the workplace. Therefore, light regulation of labor and end markets encourages investment in intangible capital.

Finland is currently aiming for ”one thousand new doctors” and has also other quantitative goals for developing the national innovation system. While quantitative targets may be necessary, it is important to note that, although intangible capital is scalable from the perspective of its utilization, scaling it itself is challenging in a leap-like manner. Additionally, the characteristics of intangible capital highlight the importance of its quality and context of use. At the very least, this means that competion and creative destruction among businesses as well as growth entrepreneurship are equally worthy topics upon thinking how to develop the national innovation system.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Aineettomat tuotannontekijät uudistumisen ajureina: Yritysdynamiikalla tietoyhteiskunnan seuraavaan vaiheeseen (InChange)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 134
Päiväys
27.02.2024
Avainsanat
Aineeton pääoma, Yritysten investoinnit, Yhteiskuntapolitiikka
Keywords
Intangible capital, Business investment, Societal policy
ISSN
2323-2463
JEL
D04, E22, O30
Sivuja
12
Kieli
Suomi