Aineettomat tuotannontekijät uudistumisen ajureina: Yritysdynamiikalla tietoyhteiskunnan seuraavaan vaiheeseen (InChange)

Aineettomat tuotannontekijät uudistumisen ajureina: Yritysdynamiikalla tietoyhteiskunnan seuraavaan vaiheeseen (InChange)

Aineettomat hyödykkeet ovat keskeisessä osassa taloudellisen arvon luomisessa ja yhteiskuntien yleisessä hyvinvoinnissa. Aineetonta pääomaa ovat esimerkiksi brändit, data, patentit, ohjelmistot ja henkilö- ja organisaatiopääoma. Nykyinen ymmärrys aineettomista hyödykkeistä on kuitenkin puutteellinen.

Tämä tutkimushanke täydentää tietämystä aineettomien tuotannontekijöiden synnystä, kertymisestä, hyödyntämisestä ja vaikutuksista. Hankkeen tulosten avulla voidaan tarjota parempaa tietoa yksityisen ja julkisen päätöksenteon tueksi.

Hankkeessa luodaan viitekehys yritysten aineettomien tuotannontekijöiden mittaamiselle. Hankkeen keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Mitkä aineettomat tuotannontekijät ja niiden yhdistelmät ovat selvimmin yhteydessä yritysten menestykseen?
  • Miten aineettomat tuotannontekijät ovat yhteydessä yritysten luovaan uudistumiseen?
  • Mitkä käytännöt ja politiikat edistävät parhaiten aineettomista tuotannontekijöistä saatavia hyötyjä?

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kansainvälisten professorien ja tutkijoiden kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: