Missä määrin Suomi käy kansainvälistä palvelukauppaa?

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan Suomen kansainvälisen palvelukaupan kehitystä ja koostumusta verrattuna muihin maihin. Tulosten mukaan palvelujen vienti on Suomessa kasvanut selvästi, mutta hitaammin kuin EU-alueella keskimäärin. Eri maat ovat erikoistuneet erityyppisiin palveluihin. Suomen erityispiirteenä on IT-palvelujen ja ohjelmistojen suuri rooli. Ruotsi puolestaan vie huomattavasti musiikkipalveluja ja Tanska meriliikenteen palveluja. Koska Suomen palveluvienti on varsin keskittynyttä muutamiin palveluihin, tulevaisuudessa palveluviennin kirjoa olisi hyvä pystyä laajentamaan.

To What Extent Does Finland Engage in International Trade of Services?

Abstract

This report examines the development and composition of Finland’s international trade in services compared to other countries. The findings reveal a substantial growth in Finland’s service exports, though at a slower pace than the EU average. Different countries have specialized in various types of services. Finland stands out for its prominent presence in IT services and software, while Sweden specializes in music services, and Denmark in maritime transport services. Both Finland and Denmark have focused their service exports in specific areas. In the future, diversifying the range of service exports is crucial.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Palvelut kansainvälisessä kilpailussa
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 142
Päiväys
30.11.2023
Avainsanat
Kansainvälistyminen, Palvelu, Tuonti, Vertailu, Vienti
Keywords
Comparison, Exports, Internationalization, Imports, Service
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F14, L8
Sivuja
16
Kieli
Suomi