Väestörakenteen muutosvaikutuksia tutkiva LIFECON-hanke sai jatkorahoituksen

Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutuksia tutkiva LIFECON-hanke sai jatkorahoituksen vuoteen 2027 asti. Jatkokaudella hankkeen tutkimuksen ja vuorovaikutustoiminnan on tarkoitus vastata erityisesti ajankohtaisiin, hallituksen ja ministeriöiden tunnistamiin tarpeisiin. LIFECON-hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvoston DEMOGRAPHY-ohjelma ja sitä toteuttavat Etla, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto.

Tutkimustietoa ja politiikkasuosituksia on luvassa muun muassa työeläkeuudistukseen sekä pitkäaikaishoidon palveluiden käyttöön ja kustannuksiin liittyen. Lisäksi perehdytään osatyökykyisten ja työttömien työllistymiseen sekä mielenterveysongelmien ja perheellistymisen yhteyksiin.

– Teemme tiivistä yhteistyötä DEMOGRAPHY-ohjelman muiden hankkeiden kanssa. Myös vuorovaikutus ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen ja poliittisten päättäjien kanssa on tärkeää tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden varmistamiseksi, kertoo hanketta vetävä johtava tutkija Taina Leinonen Työterveyslaitoksesta.

Päätöksenteolla voidaan varautua väestönkehitykseen ja sen seurauksiin pitkäjänteisesti yli vaalikausien.

Ensimmäisellä kaudella tehtiin runsaasti tutkimusta ja järjestettiin keskustelutilaisuuksia

Ensimmäisellä kaudella LIFECON julkaisi lähes 40 tieteellistä artikkelia ja LIFECONin järjestämissä keskustelutilaisuuksissa tavoitettiin yli 1500 aiheesta kiinnostunutta päättäjää, asiantuntijaa ja kansalaista.

Sidosryhmien näkemysten kuunteleminen on tärkeä osa DEMOGRAPHY-ohjelman ja sen hankkeiden vuorovaikutusta.

LIFECON-hankkeen tutkimustuloksiin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla. Sivuilta löytyvät myös tiivistelmät ja tallenteet keskustelutilaisuuksista:
Nuoret ja mielenterveys – miten rakennamme polun hyvään työelämään? Miten talous kestää väestörakenteen muutoksen?  Osatyökykyiset työelämässä – ratkaisuja työssä jatkamiseen.

LIFECON (2021–2027)–Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset

  • LIFECON-hanke parantaa ymmärrystämme väestörakenteen muutosten syistä ja seurauksista elämänkaaren eri vaiheissa, eli perheenmuodostuksessa, työelämässä ja elämän loppupuolen terveydessä ja hoivan tarpeessa.
  • Hanke tuottaa tietoa väestömuutosten vaikutuksista makrotalouteen ja julkiseen talouteen sekä arvioi ja suosittelee toimia, joiden kautta muutoksiin voidaan sopeutua.
  • Hanke käyttää laajoja rekisteriaineistoja, kyselytutkimuksia sekä tietoja kansantalouden indikaattoreista ja politiikkatoimista.
  • Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.
  • Seuraa LIFECONia X:ssä (twitter).

DEMOGRAPHY-ohjelma 2021–2027 – Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut

  • DEMOGRAPHY-ohjelman on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimusohjelma.
  • Ohjelman hankkeet tutkivat väestörakenteen muutosta ja tuottavat konkreettisia ratkaisuja, joilla siihen voidaan vaikuttaa ja sopeutua.
  • Ohjelman hankkeita ovat: FLUX (syntyvyys), LIFECONMobileFutures (maahanmuuttajat ja kotoutuminen), NetResilience (sosiaaliset verkostot), SustAgeable (ikääntyvät ja hoiva)
  • Ohjelmasta lisätietoja antaa ohjelmajohtaja Susan Kuivalainen, puh. 029 411 2184, susan.kuivalainen@etk.fi

Artikkelikuva: Väestörakenteen muutos pitäisi huomioida seuraavissa hallitusohjelmissa, kuului LIFECON-hankkeen pääviesti tammikuussa 2023. Paneelissa juontaja, YLEn toimittaja Sakari Sirkkanen (vas.), Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen, valtiovarainministeriön finanssineuvos Jenni Pääkkönen, Itä-Suomen yliopiston professori Ismo Linnosmaa, Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes sekä taloustieteilijä Sixten Korkman.