Etla jatkaa koronatukien vaikutusten tutkimista uudessa hankkeessa

Etlassa käynnistyy uusi tutkimushanke, joka kartoittaa, miten yrityksille koronapandemian aikana myönnetyt yritystuet onnistuivat. Hankkeessa arvioidaan tukien onnistumista peilaten sitä tuille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tarkastellaan tukien kansantaloudellisia vaikutuksia ja esitetään mahdollisia kehityskohteita tulevia kriisejä ajatellen. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö, ja käynnistyvä hanke on osa laajempaa ministeriön koronatukien arviointisarjaa.

Etlassa käynnistyy uusi tutkimushanke, joka selvittää yrityksille suunnattujen koronatukien onnistumista tavoitteisiin peilattuna. Lisäksi selvitetään, millaisia vaikutuksia tukiohjelmalla oli kansantalouteen, pitkän aikavälin tuottavuuteen, markkinoihin ja kilpailuun.

Hankkeessa tarkastellaan eri tukiohjelmien vaikuttavuutta niin rahoitusinstrumenttien (Finnveran myöntämät lainat ja takaukset sekä Business Finlandin lainat) kuin avustusmuotoisten tukien (Business Finlandin häiriörahoitus, ELY-keskusten koronahäiriöavustus, KEHA-keskusten maksamat ravintolatuet sekä valtiokonttorin kustannustuet) osalta. Lisäksi tarkastellaan rahoitusmuotoisten ja avustusmuotoisten tukien yhteisvaikutuksia.

‒ Tutkimuksemme avulla saadaan tietoa tukien vaikutuksista. Lisäksi tuotamme konkreettisia toimenpidesuosituksia siitä, miten pandemian aiheuttamien maksuvalmiuskriisin hoitoon tarkoitettuja toimenpiteitä voitaisiin kehittää, sanoo hankkeesta vastaava Etlan tutkimuspäällikkö Olli Ropponen.

Nyt käynnistyvän hankkeen rahoittajana on työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus on osa ministeriön laajaa koronatukien arviointisarjaa vuosina 2020‒2024. Etla julkaisi viime vuonna samaan sarjaan kuuluvan ”Koronapandemian tukipolitiikan arviointi” -tutkimuksen, joka kartoitti yritystukitoimia Suomessa koronapandemian aikana. Keskeinen johtopäätös oli, että koronatukitoimet auttoivat yrityksiä selviämään pandemian yli, mutta kriisin alkuvaiheessa tuet eivät kohdentuneet aina oikein.

Yrityksille suunnatun koronatukipolitiikan arviointi” -hanke päättyy vuonna 2024. Hankkeessa ovat Etlasta mukana Olli Ropposen lisäksi Johannes Hirvonen, Heli Koski, Otto Kässi, Nelli Valmari ja Ilkka Ylhäinen.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön koronatukien tarkastus- ja arviointikokonaisuus 2020–2024