Etla: Tuottavuus kasvoi yrityksissä, jotka hyödynsivät dataa koronapandemian iskettyä

Työn tuottavuus kasvoi merkittävästi muita enemmän yrityksissä, jotka investoivat ensimmäisenä pandemiavuonna enemmän ohjelmistoihin, tietokantoihin sekä digitalisaatioon, käy ilmi tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Investointien positiivisia tuottavuusvaikutuksia oli kuitenkin havaittavissa ainoastaan palvelusektorilla. Enemmän dataan pandemian ensimmäisenä vuonna investoineiden suurien palvelualan yrityksien työn tuottavuus oli muita yrityksiä enemmän kasvussa. Työntekijöiden koulutustasolla nähtiin tähän olevan merkittävä yhteys. Lisäksi yrityksien suuremmat Investoinnit dataan vuonna 2020 lisäsivät yrityksien todennäköisyyttä kuulua tuottavuuden eturintamaan.

COVID-19-pandemia aiheutti merkittäviä häiriöitä globaaleilla markkinoilla. Se vaikutti muun muassa toimitusketjuihin, muutti kuluttajien käyttäytymistä, lisäsi taloudellista epävarmuutta sekä toi monien toimialojen yritysten liiketoiminnalle ennennäkemättömiä haasteita.

Tänään julkaistussa tutkimuksessa ”Digitalization and resilience: data assets and firm productivity growth during the COVID-19 pandemic” (Etla Working Paper 113) tarkastellaan yritysten investointeja dataan ja ICT:hen, ja niiden vaikutusta tuottavuuskasvuun pandemian ensimmäisenä vuonna. Tutkimuksessa hyödynnettiin yhdistettyä työntekijä-työnantaja-aineistoa 13 609 suomalaisesta yrityksestä vuosilta 2015–2020. Tutkimuksen ovat tehneet Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski ja Laboren johtava tutkija Paolo Fornaro.

Tutkimus osoittaa, että pandemiaa edeltävinä vuosina enemmän ohjelmistoihin ja tietokantoihin sekä digitalisaatioon investoineiden yritysten työn tuottavuus kasvoi merkittävästi muita yrityksiä enemmän. Data- ja digi-investointien positiiviset tuottavuusvaikutukset näkyivät kuitenkin vain palvelusektorilla, sillä teollisuusyritysten joukossa ei näyttöä tilastollisesti merkitsevistä vaikutuksista ollut. Lisäksi yrityksissä, joiden työntekijöiden koulutustaso oli korkeampi, työn tuottavuus kasvoi enemmän investointien seurauksena. Työntekijöiden koulutuksella nähtiinkin olevan merkittävä yhteys data- ja digi-investointien tuottavuuteen.

– Suomessa palvelualan tuottavuuskehitys on ollut kansainvälisessä vertailussa varsin heikkoa. Tutkimuksemme viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että enemmän dataan ja laajemmin digitalisaation investoivat palvelualan yritykset ovat pystyneet nostamaan työn tuottavuutta merkittävästi näiden investointien avulla. Datan hyödyntämisessä on valtavasti tuottavuuspotentiaalia, ja viimeistään nyt yritysten olisi syytä etsiä strategioita ja käytäntöjä datan hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Näin voidaan edistää myös yritysten resilienssiä tulevaisuuden odottamattomien haasteiden varalle, Etlan Heli Koski sanoo.

Vaikka datan hyödyntäminen liiketoiminnassa oli pääosin vasta alkuvaiheessa tarkasteluvuonna 2020, aineisto osoittaa, että yritykset, jotka investoivat enemmän dataan, tietokantoihin ja tieto- ja viestintäteknologioihin (ICT), kuuluivat myös muita yrityksiä todennäköisemmin toimialansa tuottavuuden eturintamaan. Tutkimus tarjoaa selvää näyttöä yritysten investoinneista datavarantoihin ja datan hyödyntämistä edellyttäviin liiketoimintamalleihin liittyvästä tuottavuuskasvupotentiaalista.

Analyysi vahvistaa koulutuksen olevan merkittävä data- ja digi-investointeja täydentävä investointi.

– Osaaminen ja koulutus ovat keskeisessä roolissa siinä, kuinka suuria tuottavuushyötyjä Suomessa pystytään saamaan irti datan hyödyntämisestä ja laajemmin digitalisaatiosta. Tämänkin takia on syytä pitää huolta koulutussektorin tehokkaasta toiminnasta ja panostaa kansainvälisten osaajien houkutteluun, Koski linjaa.

 

Koski, Heli – Fornaro, Paolo: Digitalization and resilience: data assets and firm productivity growth during the COVID-19 pandemic (Etla Working Paper 113)