Yksitoista oppia koneoppimisen meta-analyysistä

Mucha TomaszSeppälä TimoGustafsson Robin

Tiivistelmä

Koneoppimisessa viime vuosina tapahtunut kehitys on saanut monet yritykset kokeilemaan teknologian käyttöä kokeellisessa sekä kaupallisessa tarkoituksessa. Yritysten koneoppimiseen pohjautuvien valmiuksien kehittäminen ja hyötyjen saavuttaminen on kuitenkin osoittautunut välillä erittäin haastavaksi. Tässä politiikkasuosituksessa yritysten koneoppimisen valmiuksia, oppeja ja hyötyjä analysoidaan sosio-teknisten järjestelmien näkökulmasta. Meta-analyysin tarkoituksena on saada aikaan parempi käsitys soveltavien yrityksien koneoppimisen kyvykkyyksistä ja opeista. Aiempaan informaatio- ja tietojärjestelmiä koskevaan tutkimukseen verrattuna sosio-tekninen analyysikehyksemme on yleisluonteisempi ja monipuolisempi, sillä sitä ei ole rajattu pelkästään yrityksen dynaamisten valmiuksien tarkasteluun. Lisäksi analyysikehykseemme sisältyy myös ajallinen ulottuvuus, joka yksinkertaistaa yrityksen valmiuksien syntymiseen johtavien oppimisprosessien tutkimista. Analyysiämme on havainnollistettu yhdellätoista opilla, joita muodostamme soveltamalla analyysikehystä yritysten koneoppimishankkeiden puitteissa. Lopuksi kuvaamme mikrotasoisia politiikkasuosituksia innovaatiopolitiikan näkökulmasta.

Lisätietoja tutkimuksesta Business Finlandin sivuilta.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
10.09.2021
Julkaisija / sarja
Business Finland Brief No. 4/2021.
Kieli
Suomi