Skenaariolaskelmia kotitalouksien liikennepäästöjen kehityksestä

Tiivistelmä

Tässä muistiossa on arvioitu kotitalouksien oman liikenteen, eli lähinnä autoilun, aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä vuoteen 2050. Sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on viime aikoina alkanut selvästi kasvaa, joten näkymä on tässä suhteessa muuttunut selvästi parin vuoden takaisesta. Teemme kolme skenaariota ensirekisteröityjen henkilöautojen keskipäästöjen kehityksestä, historiaan perustuvat oletukset mm. autokannan romutustahdista ja keski-iästä sekä otamme huomioon polttoaineiden sekoitevelvollisuuden nousun 2020-luvulla.

Skenaarioiden valossa kotitalouksien oman liikenteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kehitys tukee nykykehityksen jatkuessa suhteellisen hyvin Suomen kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Perusuralla päästöt alenevat vuosina 2008–2030 yhteensä 45 prosenttia. Alenemisvauhti kiihtyy koko ajan, koska ensirekisteröityjen autojen päästöt vähenevät ja selvästi isompipäästöistä vanhaa autokantaa romutetaan.

Kehitystä tulee kuitenkin edistää varmistamalla kotitalouksien oman ja julkisen sähköautojen latausinfrastruktuurin riittävä rakentaminen. Kotitalouksien valintoihin voitaisiin lisäksi vaikuttaa esimerkiksi jyrkentämällä auto- ja ajoneuvoveron CO2-progressiota, mikä lisäisi kotitalouksien kannustimia vaihtaa vähempipäästöisiin autoihin. Auton omistamiseen ja käyttöön liittyvään verotukseen pitää myös tehdä vähintään inflaatiokorjaukset.

Scenarios for the Development of CO2 Emissions from Households’ Own Transportation

Abstract

We assess the development of greenhouse gas emissions from households’ own transport, mainly motoring, up until 2050. The share of electric cars in new registrations has recently started to increase markedly, so the outlook in this respect has clearly changed from a couple of years ago. We make three scenarios for the development of the average emissions of newly registered passenger cars, use historical development in setting the future scrapping rate and average age of the car fleet, and take into account the increase in the obligation to mix biofuels in the 2020s.

According to the scenarios, the development of greenhouse gas emissions caused by households’ own transport will support the achievement of Finland’s national carbon neutrality target relatively well providing current development continues. In the baseline scenario, emissions will decrease by a total of 45 per cent between 2008 and 2030. The rate of decline is accelerating all the time as the emissions of newly registered cars decrease and the old car fleet with clearly higher emissions is scrapped.

However, the development should be supported by ensuring adequate construction of households’ own and public electric-vehicle-charging infrastructure. In addition, household choices could be influenced, for example, by steepening the CO2 progression of car and vehicle taxes, which would increase household incentives to switch to lower-emission cars. At a minimum, at least inflation adjustments must also be made in the taxation of car ownership and use.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 99
Päiväys
15.09.2021
Avainsanat
CO2-päästöt, Henkilöautot, Liikenne
Keywords
CO2 emissions, Passenger cars, Transportation
ISSN
2323-2463
JEL
D12, Q54
Sivuja
6
Kieli
Suomi