Tuotantointensiivisyys ja mitä se kertoo?

Heikkilä JussiSeppälä TimoKalpakidou Panagiota

Valmistavan teollisuuden merkitys kansantalouksille ja niiden työllisyydelle,
samoin kuin tuotannon merkitys teollisuusyritysten kilpailukyvylle, ovat olleet
ison kiinnostuksen kohteena viimeisten vuosikymmenien aikana. Teollisuusja
innovaatiopolitiikan tekijöitä on kiinnostanut missä määrin valmistavan
teollisuuden maassa pysymiseen kannattaa panostaa. Yritysjohtajat taas
haluavat tietää kannattaako tuotantoon satsata omassa yrityksessä vai olisiko se
parempi ulkoistaa sopimusvalmistajille ja toimittajille.

 

Esitysdiat: Industry Studies Conference, 21.6.2022, Philadelphia, USA

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
28.06.2022
Avainsanat
Tuotantointensiivisyys, arvoketjut, arvonlisä
Julkaisija / sarja
Suomen Tuotannonohjausyhdistys ry:n Stoori-jäsenlehti 2022/02.
Sivuja
6
Kieli
Suomi