FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Metsämiesten säätiö

Tutkimuksesta vastaa:

FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etlatieto Oy)

FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etlatieto Oy)

Hankkeen tavoitteena on ennakoimalla luoda tiekartta, miten metsäala, siihen liittyvät tuotteet ja palvelut sekä puun käyttö tulevat muuttumaan lähivuosikymmeninä. Hankkeessa tuotetut tulokset tukevat merkittävällä tavalla Suomen metsäsektorin sopeutumista rakenteellisiin muutoksiin sekä lyhyellä (2025) että pitkällä (2040) aikajänteellä.

Erityisesti keskitytään työllisyys-, vienti- ja arvonlisävaikutuksiin Suomen taloudessa. Arvioimme myös osaamistarvemuutoksia ja sitä kautta alan koulutukseen liittyviä uudistustarpeita.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa kaksi oman alansa kärkitoimijaa: Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla). Hankkeen kesto on 3 vuotta ja se jakaantuu neljään toisiinsa kytkeytyvään työpakettiin.

Ensimmäisessä työpaketissa ennakoidaan lähivuosikymmenien kehitystä rajaamalla 3-4 mahdollista tulevaisuuden skenaariota Suomen metsäalan kehitykselle vuoteen 2040, sekä väliskenaariot vuoteen 2025.

Tutkimuksessa yhdistetään useita tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiä ja työkaluja. Työssä keskitytään monipuolisen toimintaympäristön ilmiöiden kehitykseen, jotka jaetaan edelleen näiden kehitykseen vaikuttaviin muuttujiin.

Lisäksi hahmotetaan ja proaktiivisesti innovoidaan tulevaisuuden tuntemattomia muutoksia, arvioidaan niiden merkitystä, ja rakennetaan konkreettiset kehityspolut toivotuista muutoksista tähän päivään.

Toisessa työpaketissa analysoidaan kvantitatiivisilla menetelmillä eri skenaarioiden synnyttämiä vaikutuksia metsäsektoriin ja koko kansantalouteen sekä toimialoihin. Vaikutusten arviointia lähestytään lähitulevaisuuden (2025) sekä keskipitkällä (2040) aikajänteellä.

Kolmannessa työpaketissa tuotetaan eri skenaarioihin ja niiden synnyttämiin lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksiin liittyviä politiikka- ja toimenpidesuosituksia. Keskeiset kysymykset ovat:

  • Mitkä toimenpiteet tukevat parhaiten positiivista kehitystä metsäalalla?
  • Miten rakenteellisten muutosten negatiiviset vaikutukset voidaan minimoida?
  • Mikä on vuoden 2040 aikajänteellä konkreettinen innovaatio, tavoite ja visio, jota kohti Suomen metsäalan tulisi aktiivisesti kulkea?

Neljäs työpaketti sisältää viestinnän hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Viestintä on läpi kaikkien työpakettien jatkuva prosessi. Hankkeelle keskeinen tieto jaetaan sekä EFIn että Etlan kotisivujen kautta.

Hankkeen tulokset julkistetaan avoimessa loppuseminaarissa. Loppuseminaari välitetään suorana verkossa ja tallennetaan EFIn sekä Etlan YouTube-kanaville.

Tärkeinä viestinnän keinoina ovat myös tulevaisuusskenaariotyöpajat, yksilöity tiedottaminen valittujen kohderyhmien edustajille, sekä yhteistyö alan etujärjestöjen kanssa. Lisäksi hankkeessa järjestetään avoimia luentoja, joiden tarkoituksena on antaa puheenvuoro paitsi metsäbiotalouden toimijoille, myös muille aiheesta kiinnostuneille. Nämä luennot palvelevat osaltaan myös oppilaitosyhteistyötä.

 

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa Säätiön nettisivuilta

Lisää FutureForest2040-hankkeesta

EtlaTalks-hankevideo esittelee FutureForest2040-hankkeen tavoitteita ja tuloksia. Metsässä kuvatun FutureForest2040-tutkimushankkeen esittelyvideon on tuottanut Veräjämäen Viestintä Oy. Aiheesta keskustelemassa ovat Etlassa hankkeesta vastaava tutkimuspäällikkö Martti Kulvik sekä Euroopan metsäinstituutin tutkija Janni Kunttu.

Lisäksi hankkeesta julkaistaan viisiosainen podcast-sarja “PUUPODI- Mitä metsästä tulee?”, joka luotsaa kuulijansa tulevaisuuteen FutureForest2040-tutkimushankkeen myötä.

Kuuntele alta Puupodin viides jakso: Onko puuenergialla tulevaisuutta?

Tutkimuksesta vastaa:

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut