Kannattavatko investoinnit aikuiskoulutukseen?

Kannattavatko investoinnit aikuiskoulutukseen?

Suomessa käytetään vuosittain satoja miljoonia euroja aikuiskoulutukseen. Suomessa ei kuitenkaan juuri tiedetä edistääkö aikuiskoulutus työllisyyttä, työn murrokseen sopeutumista tai ansiokehitystä?

Tässä hankkeessa tutkitaan laajasti aikuiskoulutukseen osallistumisen vaikutusta työllisyyteen ja tuloihin. Tutkimuksessa keskitytään yli 25-vuotiaisiin, jotka ovat jo olleet työelämässä mukana ja jotka aloittavat uuden tutkinnon opiskelun vuosina 2000-2013.

Hankkeen tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

  • Mikä on aikuisena suoritetun tutkinnon vaikutus yksilötasolla työllisyyteen ja tuloihin?
  • Kuinka työllisyys- ja tulovaikutukset riippuvat tutkinnon suoritustavasta, koulutusasteesta tai -alasta?
  • Kuinka työllisyys- ja tulovaikutukset riippuvat lähtöammatista?

Hankkeen tulosten perusteella voidaan tehdä laskelmia aikuiskoulutuksen taloudellisesta kannattavuudesta yhteiskunnan tasolla, arvioida aikuiskoulutuksen merkitystä osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa sekä arvioida aikuiskoulutuksen toimivuutta ammattirakenteiden muutoksiin sopeutumisessa.

Tutkimuksesta vastaa: