The Little Engines That Could – Game Industry Platforms and the New Drivers of Digitalization

Mattila JuriSeppälä TimoSalakka Kaisa

Abstract

In a recent trend in digitalization, many platform incumbents have steered their focus towards creating collectively shared persistent virtual frameworks known as ‘metaverses’. Due to the emergence of digital platforms in the game industry over the last decade, the industry is now challenging the digital platform incumbents in metaverse development. Will the development unlock new data-driven markets, how will the landscape of digital platforms be reconfigured, and what are the strategic and policy implications for Finland and the European Union?

Kun moottori leviää – Alustatalous pelialalla ja digitalisaation uudet ajurit

Tiivistelmä

Digitalisaation kehityksessä monet alustatoimijat ovat viime aikoina suunnanneet huomionsa kohti ‘metaversumeiksi’ kutsuttujen yhteisten virtuaalisten puitteiden luomista. Pelialalla viime vuosina tapahtuneen alustakehityksen ansiosta toimiala on kehittynyt digialustajättiläisten potentiaaliseksi haastajaksi metaversumien kehityksessä. Synnyttääkö kehitys uusia datamarkkinoita, millaiseksi muodostuu digialustojen kenttä tulevaisuudessa, ja millaisia ovat vaikutukset strategian sekä innovaatio- ja kilpailupolitiikan näkökulmasta Suomelle ja Euroopan unionille?

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 101
Päiväys
18.11.2021
Avainsanat
Pelimoottori, Virtuaalitodellisuus, Metaversumi, Alusta, PBG-strategia, Järjestelmien järjestelmä, Digitalisaatio
Keywords
Game Engine, Virtual Reality, Metaverse, Platform, Platform Business Group (PBG) Strategy, System of Systems, Digitalization
ISSN
2323-2463
JEL
L8, L82, O3, O33
Sivuja
9
Kieli
Englanti