Todellisuuteen linkittyneet virtuaalimaailmat enteilevät seuraavaa digiloikkaa, peliteollisuudella valmiudet haastaa digijätit metaversumien kehityksessä

Fyysiseen todellisuuteen reaaliaikaisesti kytkeytyvistä digitaalisista virtuaalialustoista eli metaversumeista povataan seuraavaa merkittävää digitalisaation kehitysaskelta. Peliteollisuuden teknologiat ja työkalut muodostavan vahvan perustan niin sanottujen digitaalisten kaksosten luomiseen. Metaversumikehityksen myötä niiden hyödyntämistä pyritään tuomaan myös muiden toimialojen ulottuville. Yhteisten pelisääntöjen määrittely olisi kuitenkin syytä aloittaa jo nyt, sillä jälkikäteen alustakehityksen sääntely on hankalaa.

Digitalisaation kehityksessä monet alustatoimijat ovat viime aikoina suunnanneet huomionsa kohti metaversumien kehitystä. Käsitteellä tarkoitetaan useiden eri tietojärjestelmien uudenlaista yhteenliittymää, joka mahdollistaa esineiden ja asioiden laaja-alaisen virtuaalisen vuorovaikutuksen reaaliaikaisesti ja pysyvästi yksittäiset arvoketjut ja toimialarajat ylittäen. Kehityskulusta ennakoidaan seuraavaa merkittävää digiloikkaa.

Metaversumiin suunnattua teknologiaa hyödynnetään jo peliteollisuudessa laajalti. Alan digitaaliset työkalut voisivatkin ratkaista digikehityksen solmukohtia myös muilla toimialoilla. Näin todetaan tuoreessa Etla Muistiossa ”The Little Engines That Could – Game Industry Platforms and the New Drivers of Digitalization”, joka on jatkoa vuonna 2016 valmistuneelle tutkimukselle.

Konkreettisia esimerkkejä peliteollisuuden työkalujen hyödyntämisestä löytyy jo muilta toimialoilta runsaasti. Esimerkiksi elokuvateollisuudessa pelialan teknologiat ja työkalut ovat mahdollistaneet uudenlaisen tuotantotekniikan, jossa näyttelijät voidaan sijoittaa reaaliajassa vuorovaikutteisiin virtuaalisiin ympäristöihin digitaalisten tapahtumien keskelle.

Miksi metaversumista olisi syytä kiinnostua?

Yritysten olisi kannattavaa ottaa haltuunsa peliteollisuuden digitaaliset työkalut, jotta niillä olisi paremmat valmiudet ymmärtää ja hyödyntää tulevaisuuden digitalisaatiokehitystä. Metaversumikehitystä hallitsevat tällä hetkellä peliteollisuusyritykset, mutta myös digijätit ovat viime vuosina vahvistaneet kyvykkyyksiään tässä suhteessa.

Etlan tutkija Juri Mattila painottaa ennen kaikkea aikaista reagoimista kansallisen strategian ja yhteisten pelisääntöjen määrittelylle, jotta digitaalisten alustojen kanssa vuosikymmen takaperin koettu myöhästyminen ja jälkikäteinen säädösjumppa voitaisiin välttää.

– Yhteiskunnan tulisi asettaa yhteiset standardit metaversumien kehitykselle ja miettiä regulaatiota jo nyt hyvissä ajoin etukäteen. Annammeko datajättien jälleen kerran johtaa kehitystä vai haluammeko vaikuttaa vaikkapa siihen, kuinka suljetuiksi tai avoimiksi järjestelmäkokonaisuudet seuraavassa teknologiasyklissä muodostuvat? Esimerkiksi rahoitusalalla siiloutumisen purkaminen jälkikäteen lainsäädännön keinoin on osoittautunut hyvin haastavaksi, Mattila huomauttaa.

Muistio toteaa lisäksi, että innovaatiopolitiikassa tulisi niin ikään huomioida, millaiseen digikehitykseen metaversumien laajempi hyödyntäminen voi jatkossa johtaa. Tutkijoiden mukaan juuri nyt olisi oikea aika pohtia sitä, minkälaista osaamista kehityksen saralla politiikan keinoin tulisi tukea.

 

Mattila, Juri, Seppälä, Timo & Salakka, Kaisa: The Little Engines That Could – Game Industry Platforms and the New Drivers of Digitalization (Etla Muistio 101)