Miten käy metsäkansan? – jälkipuintia

Miltä näyttää metsäalan kehitys lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä? Miten turvataan osaaminen ja yritysten kilpailukyky sekä alan työllisyystarpeet? Puupodin neljännessä jaksossa puidaan syksyn tulevaisuuswebinaarin antia. Matkaoppaina toimivat tuttuun tapaan Euroopan metsäinstituutin EFIn tutkija Janni Kunttu sekä Etlan tutkijat Martti Kulvik ja Jussi Lintunen.

FutureForest2040-tutkimushanke ennakoi jo nyt, miten metsäala, ja siihen liittyvät tuotteet ja palvelut – sekä puun käyttö – muuttuvat lähivuosikymmeninä. Hankkeen tulevaisuusskenaariot herättivät vilkasta keskustelua lokakuun alussa järjestetyssä “Miten käy metsäkansan”– tutkijawebinaarissa. Puupodin neljännessä jaksossa pureudutaankin syvemmälle webinaarin antiin.

Vuoteen 2040 voi mahtua niin paljon rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa ja teknologiassakin, ettei perinteinen “forecasting” ole enää paras menetelmä arviointiin, kertoo webinaaria luotsannut EFIn tutkija Janni Kunttu.

– Forecasting soveltuu enemmänkin lyhyisiin, max. viisi vuotta eteenpäin katsoviin analyyseihin. Siksi keskipitkän ja pitkän aikavälin analyyseissa käytetään ennakointia tulevaisuuden tutkimuksen menetelmin. Ne perustuvat usein osallistaviin menetelmiin, eli sidosryhmät ja eri asiantuntijat ovat ”päätyökaluna” – kirjallisuuden lisäksi. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja  skenaarioita, Janni Kunttu tiivistää.

Tulevaisuuden skenaarioita voi luoda esimerkiksi kysymällä, mikä olisi toivottu tulevaisuus tai mitä halutaan ehdottomasti välttää. Toinen lähestymistapa on taas katsoa, mitä voi tapahtua, tai mitä todennäköisesti tapahtuu.

– Tarkoituksenamme oli katsoa juurikin tuota, mitä todennäköisesti tapahtuu globaalilla tasolla yhteiskunnassa, ja miten se heijastuu Euroopassa politiikkaan, lainsäädäntöön ja teknologiseen kehitykseen. Ja lopulta, miten nämä skenaariopolut muokkaavat sitten Suomen metsäalaa, Kunttu toteaa.

Eli FutureForest2040-hankkeessa on lähdetty määrittämään markkinaympäristöä sitä kautta, että isot globaalit trendit määrittävät markkinat, ja yleisesti maailman missä elämme. Kysymyksenä on, miten Suomi sopeutuu siihen yhtälöön – eikä toisinpäin.

FutureForest2040-hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö, jonka yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuudessa lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa. Lisätietoa toiminnasta saat verkkosivuilta: mmsaatio.fi

Puupodin viidennessä osassa pohditaan ensi vuoden alussa vielä mm. energian tulevaisuutta – onko suomalainen puu enää osa sitä.

Voit kuunnella myös Puupodin aiemmin ilmestyneet jaksot täällä.

Puupodi – Mitä metsästä tulee?