Eläkevarat ja riskien jako työeläkejärjestelmässä

Tiivistelmä

Tutkimme yksityisalojen työeläkerahastojen roolia ja kehitystä politiikkaympäristössä, jossa eläkepolitiikan tavoitteena on tasainen ja tarkoituksenmukainen maksukehitys sekä etuuksien ja niiden rahoituksen turvaaminen pitkällä aikavälillä. Maksutason riittävyyttä arvioidaan väestöennusteiden ja rahastojen tuottoja koskevien oletusten avulla. Talous- ja väestömuuttujiin liittyvän epävarmuuden suuruus tekee vakaan maksun ylläpitämisestä vaikeaa, ja pitkän aikavälin projektioiden avulla se voidaan käytännössä toteuttaa vain hyvin epätäydellisesti. Simuloimme myös kahta vaihtoehtoista mallia, joissa riskit vaikuttavat myös etuuksiin, toisessa eläkeindeksin kautta ja toisessa kertaluonteisina korotuksina tai leikkauksina.

Tämä raportti on laajennettu versio artikkelista Eläkevarat ja riskien jako työeläkejärjestelmässä teoksessa Kautto, Mikko (toim.): Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus. Eläketurvakeskus 2019. Laajennukset koskevat erityisesti tarkasteltujen mallien sukupolvittaisia vaikutuksia luvun 5 lopussa ja arvioita eläkeuudistusten tarpeesta luvussa 6.

Pension Funds and Risk-sharing in the Finnish Earnings-related Pension System

Abstract

We study the use of pension funds in the Finnish earnings-related pension system with the aim of smoothing contributions over time under demographic and economic risks. Smoothing is affected by the revisions in long-term forecasts and is thus imperfect. As a partially funded defined-benefit system, demographic risks and asset yield risks directly affect the contributions. In a general equilibrium setup, these risks also affect wages and thus pension benefits and replacement rates. We also consider alternative benefit rules where risks are transferred more to the pensioners.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Riskien jakautuminen lakisääteisissä työeläkejärjestelmissä
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 90
Päiväys
07.05.2019
Avainsanat
Työeläke, Eläkerahastot, Eläkemaksut, Väestöennusteet, Sijoitustuotot
Keywords
Pensions, Funding, Contribution smoothing, Risks, Generational fairness
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
E17, H55
Sivuja
37
Kieli
Suomi