Hallituskauden työllisyyshaaste: Työllisyysasteen nousu 75 prosenttiin edellyttää uusia rakenneuudistuksia ja parempaa kilpailukykyä

Tiivistelmä

Lähes kaikki puolueet sitoutuivat vaalikampanjoissaan 75 prosentin työllisyysasteen tavoitteluun seuraavan vaalikauden aikana. Tavoite ei toteudu ilman merkittäviä uudistuksia työmarkkinoiden rakenteisiin ja kilpailukykyä tukevaa palkanmuodostusta.

Ennusteiden mukaan työllisyysaste on tämän vaalikauden lopussa 73,8 prosenttia ilman uusia työllisyyttä parantavia toimia. Jotta työllisyysaste nousisi tavoitteeseen, tarvittaisiin noin 40 000 työpaikkaa sen lisäksi, mitä on ennusteiden mukaan muutenkin syntymässä. Edellinen hallitus synnytti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa noin 45 000 työpaikkaa sekä kilpailukykysopimuksella että työmarkkinauudistuksilla. Tarve on siis samansuuruisille toimenpiteille kuin edellisen hallituksen aikana.

Käymme tässä muistiossa läpi uudistusvaihtoehtoja ja niiden hintalappuja julkiselle taloudelle. Toivomme, että tämä erittely konkretisoi hallitusneuvottelijoille uuteen hallitusohjelmaan tarvittavat työmarkkinoiden toimivuutta parantavat toimenpidevaihtoehdot ja muistuttaa työmarkkinajärjestöjä kilpailukyvyn merkityksestä työllisyydelle ja julkiselle taloudelle. Työllisyysasteen nosto vaatii monipuolisia toimia sekä hallitukselta että työmarkkinajärjestöiltä. Suosittelemme uudistuksia, jotka lisäävät työllisyyttä 22 000 henkilöllä ja samalla pienentävät julkisen sektorin kestävyysvajetta 460 miljoonaa euroa. Suosittelemme toista samansuuruista työllisyyden lisäystä tehtäväksi hintakilpailukyvyn parantamisella suhteessa kilpailijamaihin.

Government’s Employment Challenge: 75 Percent Employment Rate Target Requires Both Structural Reforms and Better Competitiveness

Abstract

In the 2019 electoral campaigns, basically all election platforms set a 75 percent employment rate target by the end of this electoral term. The target cannot be reached without marked labour market reforms and wage policies that support international competitiveness.

According to forecasts, the employment rate will reach 73,8 percent by the end of the electoral term, if no additional labour market reforms are made. To reach the target, additional 40 000 jobs need to be created, on top of forecasted employment growth taking place even without reforms.

The previous government was able to create 45 000 jobs with its own actions and with help from social partners. Therefore, the need this time equals the achievements of the previous government.

This Policy Brief goes through options for reforms and gives estimates of the effects on job creation and public sector balances. We hope that it will make concrete the policy options the new government faces on labour market issues and reminds the social partners of the importance of international competitiveness on job creation. Achieving the employment rate target presupposes strong action both from the government and social partners.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 79
Päiväys
11.05.2019
Avainsanat
Työllisyysaste, Rakenneuudistukset, Kilpailukyky
Keywords
Employment rate, Structural reforms, Competitiveness
ISSN
2323-2463
JEL
J21, H5
Sivuja
6
Kieli
Suomi