Suomen ja Ison-Britannian taloussuhteet: taustaa brexit-arvioille [Päättynyt]
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia
Suomen ja Ison-Britannian taloussuhteet: taustaa brexit-arvioille [Päättynyt]

Suomen ja Ison-Britannian taloussuhteet: taustaa brexit-arvioille [Päättynyt]

Ison-Britannian vireillä oleva ero EU:n sisämarkkinoilta nostaa kaupankäynnin esteitä ja vaikuttaa yritysten toimintaan. Yritystoiminnan kustannukset nousevat, mikä heikentää Ison-Britannian ja EU-maiden välisen vaihdannan edellytyksiä.

Projektin tavoitteena on laatia perusselvitys Suomen ja Ison-Britannian taloussuhteista. Selvitys painottuu tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppaan sekä suoriin sijoituksiin. Lisäksi tarkastellaan henkilöiden liikkumista maiden välillä.

Selvityksessä kuvataan sekä vientiä että tuontia bruttomääräisten ulkomaankauppalukujen pohjalta toimialoittain ja eräiltä osin tuotteittain. Lisäksi ulkomaankauppaa tarkastellaan kansainvälisten arvonlisäpohjaisten ulkomaankauppatilastojen avulla sekä aggregaattina että hyödykeryhmittäin.

Suorien sijoituksien osalta selvitetään Isossa-Britanniassa toimivien suomalaisten tytäryritysten lukumäärä, henkilöstö, henkilöstömenot, liikevaihto ja kunkin vuoden bruttoinvestoinnit sekä Suomessa toimivien brittiläisten tytäryritysten lukumäärä, henkilöstö ja, liikevaihto.

Henkilöiden välisestä liikkuvuudesta esitetään eri lähteistä saatavia arvioita suomalaisista Isossa-Britanniassa ja brittiläisistä Suomessa.