Parempi myöhään kuin ei milloinkaan?
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Norwegian Research Council, Program: Welfare, Working Life and Migration

Tutkimuksesta vastaa:

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan?

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan?

Hanke Better late than never? School, training and work for late upper secondary school completers in the Nordic countries on pohjoismainen vertailututkimus nuorista, jotka eivät suorita toisen asteen tutkintoa tavanomaisessa ajassa. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on analysoida, millaisia seurauksia toisen asteen tutkinnon myöhäisellä suorittamisella on verrattuna nuoriin, jotka seuraavat vaihtoehtoisia polkuja.

Tutkimuksen fokus on eri tilojen välisissä siirtymissä sekä työmarkkinoiden sisällä että niiden ulkopuolella. Tutkimuksen kohteena ovat kaikki nuoret, jotka eivät ole suorittaneet ylemmän keskiasteen tutkintoa normaalina aikana (19–20 vuoden ikäisenä). Heidän tilannettaan seurataan seuraavien 12 vuoden ajan, 31-vuotiaiksi asti.

“Seuraukset” on määritelty erilaisiksi työmarkkinoihin ja hyvinvointiin liittyviksi tiloiksi, kuten ansiotyössä, koulutuksessa, työttömänä, työkyvyttömyyseläkkeellä tai tarkemmin määrittelemättömässä pudokkaan asemassa oleminen näiden kahdentoista vuoden aikana. Tarkoituksena on myös ottaa mukaan erilaisia työmarkkinatilanteen laatuaspekteja, kuten palkka, työsopimuksen tyyppi ja niin edelleen.

Tutkimusta motivoi kaksi tärkeää kysymystä:

  • Miten nuoret, jotka suorittavat ylemmän keskiasteen tutkinnon myöhempänä ajankohtana, hyötyvät verrattuna niihin ylemmän keskiasteen koulutuksen keskeyttäneisiin, jotka kulkevat toisenlaisia kehityspolkuja, eli käyvät työssä, ovat aktiivisten työllistämistoimenpiteiden kohteena tai ovat pudonneet työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien ulkopuolelle.
  • Mitkä ovat tutkinnon varhaiseen suorittamiseen tähtäävän suoraviivaisen ammatillisen koulujärjestelmän edut verrattuna kaksijakoiseen järjestelmään, jota luonnehtii koulutus- ja työssäolojaksojen vaihtelu? A priori kummankin järjestelmän puolesta voi esittää hyviä sekä tehokkuuteen että tulonjakoon liittyviä perusteluja.

Pohjoismaiseen yhteishankkeeseen osallistuvat Rita Asplund ja Pekka Vanhala Etlasta, Karsten Albæk tanskalaisesta SFI:stä (The Danish National Centre for Social Research), Lena Lindahl ruotsalaisesta SOFI:sta (The Swedish Institute for Social Research), sekä Marte Strøm ja Erling Barth norjalaisesta ISF:stä (The Institute for Social Research). Erling Barthin johtama hanke on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta Education to work transitions: the role of work capacity, skills and health, jota johtaa tutkimusprofessori Inés Hardoy ISF:stä.

Lue hankkeen tuloksista IZA Discussion Paper No. 12560:sta Better Late Than Never? How Late Completion Affects the Early Careers of Dropouts

Tutkimuksesta vastaa: