The Young, the Old and the Innovative: The Impact of R&D on Firm Performance in ICT versus Other Sectors

Abstract
Although innovation opportunities within the ICT industry are assumed high in comparison with other industries because of their rapidly evolving technological trajectory, little empirical research systematically investigates the distribution of returns to R&D investment across industries and types of firms. Building on the technological opportunity framework, we examine the effect of R&D on firm revenues in a large panel of European firms and study its variation with the age, size, and sub-sector of firms. We confirm that R&D investments in ICT firms have a larger effect on their revenue performance when compared to non-ICT firms and that the effect is higher for small firms and for firms in Internet services and ICT component manufacturing. At the firm level, our results suggest that smaller and, surprisingly, older ICT firms are technologically opportunistic and exhibit the flexibility and adaptability to both identify and respond to technological opportunities and develop innovative products and services. We highlight some implications for R&D investment and policy.

Tiivistelmä
ICT-yritysten innovaatiomahdollisuuksien ajatellaan olevan erityisen hedelmällisiä, koska ICT teknologian kehitys jatkuu nopeana. Tämä tutkimus kuvailee T&K-toiminnan tuottoja eri toimialoilla ja vertailee ICT-aloja muihin aloihin pureutuen samalla yritysten välisiin koko- ja ikäeroihin. Empiirisenä aineistona on laaja eurooppalainen yrityspaneeli. Tulokset vahvistavat että ICT-yritysten T&K-tuotot ovat keskimäärin muita aloja korkeampia, erityisesti pienissä yrityksissä ja internet palveluissa sekä tietotekniikan komponenteissa. Hieman yllättävää on että pienet ja vanhat ICT-yritykset saavat parhaat T&K-tuotot. Julkisissa T&K-ohjelmissa ei ehkä kannatakaan keskittyä vain nuoriin startup-yrityksiin vaan ICT-alalla myös kypsemmät mutta silti pienet ja ketterät yritykset voivat kerätä hyvin tuottoa innovaatiotoiminnastaan.

JEL: O31, O32, D24
Päiväys: 02.08.2017
Sivuja: 41
Hinta: 15 €
Kieli: Englanti
ISSN: 2323-2420
2323-2439
ETLA Working Papers 51