The Young, the Old and the Innovative: The Impact of R&D on Firm Performance in ICT versus Other Sectors

Koutroumpis PantelisLeiponen AijaThomas Llewellyn D W

Abstract

Although innovation opportunities within the ICT industry are assumed high in comparison with other industries because of their rapidly evolving technological trajectory, little empirical research systematically investigates the distribution of returns to R&D investment across industries and types of firms. Building on the technological opportunity framework, we examine the effect of R&D on firm revenues in a large panel of European firms and study its variation with the age, size, and sub-sector of firms. We confirm that R&D investments in ICT firms have a larger effect on their revenue performance when compared to non-ICT firms and that the effect is higher for small firms and for firms in Internet services and ICT component manufacturing. At the firm level, our results suggest that smaller and, surprisingly, older ICT firms are technologically opportunistic and exhibit the flexibility and adaptability to both identify and respond to technological opportunities and develop innovative products and services. We highlight some implications for R&D investment and policy.

Tiivistelmä

ICT-yritysten innovaatiomahdollisuuksien ajatellaan olevan erityisen hedelmällisiä, koska ICT teknologian kehitys jatkuu nopeana. Tämä tutkimus kuvailee T&K-toiminnan tuottoja eri toimialoilla ja vertailee ICT-aloja muihin aloihin pureutuen samalla yritysten välisiin koko- ja ikäeroihin. Empiirisenä aineistona on laaja eurooppalainen yrityspaneeli. Tulokset vahvistavat että ICT-yritysten T&K-tuotot ovat keskimäärin muita aloja korkeampia, erityisesti pienissä yrityksissä ja internet palveluissa sekä tietotekniikan komponenteissa. Hieman yllättävää on että pienet ja vanhat ICT-yritykset saavat parhaat T&K-tuotot. Julkisissa T&K-ohjelmissa ei ehkä kannatakaan keskittyä vain nuoriin startup-yrityksiin vaan ICT-alalla myös kypsemmät mutta silti pienet ja ketterät yritykset voivat kerätä hyvin tuottoa innovaatiotoiminnastaan.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella
Fiksu työ alustatalouden aikakaudella
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 51
Päiväys
02.08.2017
Avainsanat
ICT, T&K-toiminta, Yritysten tuottavuus, Teknologiset mahdollisuudet, Yrityskoko, Yritysten ikä
Keywords
ICT, R&D, Firm performance, Technological opportunity, Firm age, Firm size
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
O31, O32, D24
Sivuja
41
Kieli
Englanti