Toimialakatsaus 2017:1

Etla arvioi maaliskuussa julkaistussa ennusteessaan, että teollisuuden tuotos kasvaa 1,8 prosenttia tänä vuonna ja 2,5 prosenttia vuonna 2018. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisen sarjan mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa 2,3 prosenttia viimevuotisesta. Työpäiväkorjattuna kasvua kertyi 2 prosenttia ja kausitasoitettuna 2,4 prosenttia. Teollisuustuotanto näyttää tänä vuonna kasvavan ennustettua nopeammin vahvan ensimmäisen neljänneksen kasvun ansiosta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto on useamman vuoden kestäneen alamäen jälkeen kääntynyt kasvuun. Uusien vientitilausten arvo putosi tammi-maaliskuussa edellisestä neljänneksestä, mutta niiden arvo kuitenkin nousi vuodentakaisesta. Metallien jalostuksen vientihinnat ovat kovassa nousussa, tammi-huhtikuussa ne kohosivat 26 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuonna nousutahti hidastuu huomattavasti. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa on lähestymässä vuoden 2008 tasoa. Moottoriajoneuvojen viennin määrä lisääntyy tänä vuonna arviolta runsaat 20 prosenttia viimevuotisesta.

Paperiteollisuuden tuotanto ja vienti nousee ensi vuonna tuntuvasti, kun Äänekosken uusi biotuotetehdas on täydessä käynnissä. Työn tuottavuus nousee selvästi ennustejaksolla. Puutuoteteollisuudessa investointiaste pysyy lähivuosina ennallaan. Kemianteollisuuden kannattavuus pysyy ennustevuosina hyvänä, kun yksikkötyökustannukset edelleen hieman alenevat. Venäjän asettamat elintarvikkeiden tuonnin rajoitukset jatkuvat ainakin koko tämän vuoden. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa Venäjän osuus Suomen elintarvikkeiden viennistä oli 5,6 prosenttia ja juomien viennistä 8,9 prosenttia. Puolassa ja Virossa elintarviketeollisuuden tuotanto on vahvassa kasvussa. Tevanake-teollisuudessa ei enää ole ylikapasiteettia, mutta työpanos vähenee vielä jonkin verran. Vienti kasvaa kansainvälisen kysynnän tahdissa.

Talonrakentamisen kasvun odotetaan hidastuvan kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Ensi vuonna talonrakentamisen aktiviteetti vaimenee edelleen ja asuntojen uudistuotannon kasvu normalisoituu pitkän aikavälin 3 prosenttiin. Talonrakentamisen kasvun hidastuminen vaimentaa myös maa- ja vesirakentamisen kasvua. Investointien kasvu vaimenee, mikä työvoimakustannusten laskun tukemana parantaa rakennusyritysten kannattavuutta. Työllisyys ja työpanos kohoavat ennustejaksolla noin prosentin vuosivauhtia.

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa yli 2 prosenttia tänä vuonna ja 1,5 prosenttia vuonna 2018. Kaupan alan kasvu hidastuu tänä vuonna jonkin verran. Autokaupan kasvu hidastuu selvästi, mutta muuten vähittäiskaupan kehitys on edelleen kohtalaista. Rakennusalan kasvu tukee tukkukaupan kehitystä. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan arvonlisäys kasvaa suhteellisen kovaa vauhtia. Sitä tukee mm. ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvu. Hotellien keskimääräinen huoneenkäyttöaste on ennätyksellisen korkea, mikä tukee alan investointeja. Kuljetuksen ja varastoinnin arvonlisäys on vähentynyt, kun bkt:n kasvu on nojannut paljolti palvelualoihin. Toimialalla on nyt kuitenkin nähtävissä positiivista kehitystä.

Rahoitus- ja vakuutusalan kehitys Suomessa on vakaata, mutta ajan myötä tulee jonkin verran paineita poikkeuksellisesta rahapolitiikasta, lisääntyneestä viranomaisvalvonnasta, uusista toimijoista markkinoilla sekä Britannian EU-erosta Brexitistä. Kiinteistö- ja liike-elämää palvelevan toiminnan arvonlisäyksen kasvu hidastuu viime vuoden kovista luvuista. Kasvuvauhti on kuitenkin koko bkt:n kasvua nopeampaa paitsi kiinteistöpalveluissa, jossa se jää keskimääräisen talouskasvun tasolle.

Julkaisun tietoja

Päiväys
22.06.2017
Sivuja
77
Kieli
Suomi