Vientituotevalikoiman laajuus ja talouskehitys EU:ssa

Tässä muistiossa analysoidaan EU-maiden vientiä HS8-numerotasolla vuosina 1995–2015. Tarkastelemme sitä, kuinka suurta osaa kaikista mahdollisista tuotteista maat veivät kunakin vuonna. Analysoimme sitä, liittyvätkö nämä muutokset tai Herfindahl-Hirschman-indeksillä lasketut viennin keskittymisen muutokset henkeä kohti lasketun bkt:n muutoksiin. Tulosten mukaan se, kuinka suurta osaa kaikista mahdollisista tuotteista maat vievät, on positiivisesti yhteydessä henkeä kohti lasketun bkt:n kasvuun. Sen sijaan HH-indeksin muutoksilla ei ole yhteyttä talouskasvuun.

Export product range and economic performance – An emphasis on small advanced EU countries

Abstract:
We analyse the number of different HS8 products in the EU countries’ exports in 1995–2015. We review what share, or coverage, of the total possible number of these products the countries exported each year. We analyse whether the development in this coverage rate as opposed to concentration of exports as measured by the Herfindahl-Hirschman index is associated with GDP per capita growth. We find that changes in the coverage rate relate positively, but that the development of the HH index has no statistically significant relation to economic growth.

Päiväys: 21.06.2017
Sivuja: 4
Kieli: Suomi
ISSN: 2323-2463
ETLA Muistio – ETLA Brief 60