Export Product Range and Economic Performance – An Emphasis on Small Advanced EU Countries

Abstract

We analyse the number of different HS8 products in the EU countries’ ex-ports in 1995–2015. We review what share, or coverage, of the total possible number of these products the countries exported each year. We analyse whether the development in this coverage rate as opposed to concentration of exports as measured by the Herfindahl–Hirschman index is associated with GDP per capita growth. We find that changes in the coverage rate relate positively, but that the development of the HH index has no statistically significant relation to economic growth.

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa analysoidaan EU-maiden vientiä HS8-numerotasolla vuosina 1995–2015. Tarkastelemme sitä, kuinka suurta osaa kaikista mahdollisista tuotteista maat veivät kunakin vuonna. Analysoimme sitä, liittyvätkö nämä muutokset tai Herfindahl–Hirschman-indeksillä lasketut viennin keskittymisen muutokset henkeä kohti lasketun bkt:n muutoksiin. Tulosten mukaan se, kuinka suurta osaa kaikista mahdollisista tuotteista maat vievät, on positiivisesti yhteydessä henkeä kohti lasketun bkt:n kasvuun. Sen sijaan HH-indeksin muutoksilla ei ole yhteyttä talouskasvuun.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Kilpailukyky ja tuotevalikoimat
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 50
Päiväys
21.06.2017
Avainsanat
Vienti, Vientituotteet, Bkt:n kasvu, EU
Keywords
Exports, Export products, GDP growth, EU
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
F14, F43, O47
Sivuja
23
Kieli
Englanti