Digibarometri 2017 – Tekoälyn voitto?

Mattila JuriPajarinen MikaRouvinen PetriSeppälä Timo

Vuosina 2014–2016 julkaistut digibarometrit ovat kertoneet kansakunnan ”digitaalisesta asennosta” ja siinä tapahtuneista muutoksista, myös suhteessa muihin maihin. Näin tänäkin vuonna. Perinteisen digibarometrin tulokset ja havainnot löytyvät julkaisun alun tiivistelmästä ja liitteestä 3. Aiemmista vuosista poiketen muu osa Digibarometri 2017 -julkaisusta rakentuu kuitenkin yhden teeman – tekoälyn – ympärille.

Aiempien digibarometrien perusteella tiedämme, että Suomi heräsi myöhässä digitaaliseen murrokseen mutta kiihdytti sen jälkeen varsin hyvään laukkaan. Digibarometri 2017 osoittaa, että Suomen erinomaiset edellytykset digitalisaatioon ovat realisoituneet kohtuullisen hyvin. Silti joillain keskeisillä osa-alueilla, kuten kansainvälisessä verkkokaupassa, Suomen sijoitus maavertailussa on edelleen huono.

Tekoälymarkkinoiden odotetaan kasvavan huimasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suomen tekoälykärki on terävä mutta kapea – Suomessa toimii alan yrityksiä noin 350 ja tutkijoita on useissa tutkimuslaitoksissa yhteensä noin 400. Suurin osa Suomessa toimivista tekoäly-yrityksistä hyödyntää ulkopuolista ja pääsääntöisesti ulkomailla kehitettyä alustaa tai toimittajaa. Toistaiseksi tekoäly näyttää yleistyvän yksinkertaisissa sovelluskohteissa. Korkeampaa päättelyä edellyttävät toiminnot, kuten esimerkiksi syyn ja seurauksen erottaminen, ovat edelleen kehitysasteella.

Julkaisun tietoja

Päiväys
15.06.2017
ISBN
ISBN 978-951-628-686-3 (pdf)
Sivuja
64
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.digibarometri.fi