Suomen teollisuustuotannon uudistuminen tuotantolinjatasolla

Tutkimme Suomen tehdasteollisuuden tuoterakenteen uudistumista vuosina 2006–2015. Tulokset kertovat, että laman iskettyä tuoterakenteen uudistuminen lamaantui ja uudistumistahdin toipumiseen meni vuosia. Toisaalta vuonna 2015 tuoterakenteen uudistuminen oli kiivaampaa kuin koskaan vuoden 2006 jälkeen. Työmarkkinakirjallisuudessa on aikaisemmin tarkasteltu talouden uudistumista tutkimalla toimipaikkojen välisiä työpaikkavirtoja. Analyysit ovat tuottaneet kiinnostavaa tietoa makrotaloudellisen kehityksen lyhyen aikavälin suhdannevaihtelusta sekä pitkän aikavälin kasvusta. Tutkimuksemme täydentää tätä analyysiä kahdella tavalla: 1) syvennämme analyysiä toimipaikkojen sisälle niiden tuotantolinjoille sekä 2) siirrymme työpanoksesta tuotepuolen analyysiin. Tuotannon uudistumisen mittaamiseksi esitämme menetelmän, jolla voidaan tehdä johdonmukaisesti samaan aikaan kaksi erottelua. Ensiksi, tuotannon nettomuutos erotellaan kahteen osaan: uuden tuotannon syntyminen toisilla tuotantolinjoilla ja vanhan tuotannon katoaminen toisilla. Toiseksi, laskelmat tehdään siten, että nimellisen tuotannon muutos jaetaan määrien ja hintojen muutokseen. Aineistona käytetään Suomen teollisuuden hyödyketilastoa vuosina 2005–2015.

The renewal of production at the product line level in Finnish manufacturing

Abstract
We characterize increases and decreases in plant-product -level output sales in the Finnish manufacturing sector during years 2006 to 2015. We show that during the recession of 2008 to 2009, the intensity of variation in plant-product -level sales diminished, and it took several years until the intensity of variation reached its pre-recession level. However in 2015 the intensity of variation was largest since 2006. We also decompose the changes in the plant-product -level output sales into changes in volume and changes in price.

JEL: L11, L23, L25, L60, O12
Päiväys: 15.06.2017
Sivuja: 18
Hinta: 15 €
Kieli: Suomi
ISSN: 2323-2447
2323-2455 (Pdf)
ETLA Raportit – Reports 72