Know the Present to Understand the Future: Nowcasting and Forecasting the Finnish Economy

Fornaro Paolo

Abstract

This report concerns the relationship between forecasting and nowcasting (i.e. the production of real-time estimates of key economic indicators), and the developments in terms of nowcasting research and applications in Finland. I first look at few existing nowcasting applications provided by international and Finnish economic institutions. Subsequently, I consider the current Statistics Finland publications lags of real economic activity indicators and argue that there is ample room for improvement in terms of nowcasting and providing more timely estimates. Finally, I describe the current research project, conducted by Statistics Finland and Etla, aimed at producing faster estimates of real economic activity indicators, and I highlight the methodological and data-related challenges we face. While the project is still in its initial phase, the preliminary results are promising, indicating the possibility of a substantial reduction of the statistical publication lags, at the cost of a minor increase in the revision errors.

Tunne nykyhetki jotta ymmärrät tulevan: Suomen talouden ennustaminen ja reaaliaikainen talousindikaattorimittaus

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan ennustamisen ja reaaliaikaisten talousindikaattorien (nowcasting) välistä yhteyttä. Keskityn aiheen viimeaikaiseen tutkimukseen ja uusiin sovelluksiin Suomessa. Ensiksi esittelen joitakin reaaliaikaisten talousindikaattorien mittausmenetelmiä, jotka ovat viime vuosina yleistyneet taloustieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja muissa vastaavissa instituutioissa Suomessa ja muualla. Sen jälkeen kerron Tilastokeskuksen talouden indikaattorien nykyisistä julkaisuviiveistä. Väitän, että uusien menetelmien ja parempien aineistojen avulla nykyisiä suhdannetilastojen julkaisuviiveitä voitaisiin lyhentää merkittävästi. Lopuksi kerron Etlan ja Tilastokeskuksen meneillään olevasta tutkimushankkeesta, jossa pyritään kehittämään reaaliaikaista talousindikaattorimittausta. Hanke on ollut meneillään vasta jonkin aikaa, mutta alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Näyttää, että julkaisuviivettä on mahdollista lyhentää merkittävästi ilman että mittaustarkkuus kovin olennaisesti heikkenisi.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
ETLAnow
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 59
Päiväys
07.06.2017
ISSN
2323-2463
Sivuja
4
Kieli
Englanti