ETLAnow
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2015 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Etla
ETLAnow

ETLAnow

Etlalla on käynnissä projekteja big datan – suurien tietomassojen – hyödyntämisessä ennustekäytössä

ETLAnow työttömyys tuottaa ennusteen työttömyysasteesta jokaisessa 28:ssa EU-maassa käyttäen reaaliaikaisia tietoja työttömyyteen liittyvistä Google-hauista ja tuoreimpia Eurostatin tietoja työttömyysasteesta. ETLAnow tuottaa ennusteet automaattisesti päivittäin. ETLAnow on kehitetty yhteistyössä 29 eurooppalaisen tutkimuslaitoksen kanssa.

ETLAnow on dokumentoitu ETLAn raportissa ”ETLAnow: A Model for Forecasting with Big Data”. ETLAn tutkimusta aiheesta esittelee ETLA Working Paper ”Forecasting Unemployment with Google Searches”. ETLAnow:n aiempi vain Suomea koskeva versio on kuvattu Etlan raportissa ”Big Data: Google-haut ennustavat työttömyyttä Suomessa”.

ETLAnow asunnot puolestaan tuottaa ennusteen asuntohintaindeksistä ja indeksin muutoksesta käyttäen reaaliaikaisia tietoja asuntoihin liittyvistä Google-hauista ja Tilastokeskuksen tietoja asuntohinnoista. ETLAnow tuottaa ennusteet automaattisesti päivittäin.

ETLAnow asuntohintaennuste on dokumentoitu Etlan raportissa nro 63 ”Google-haut Suomen asuntojen hintojen ennustajana”. Ennustemalli on samankaltainen kuin työttömyyttä ennustava ETLAnow malli, joka on dokumentoitu Etlan raportissa ”Google-haut Suomen asuntojen hintojen ennustajana”. Projekti on nyt tietosuojasäännösten vuoksi keskeytynyt.

Etla myös kehittää yhdessä Tilastokeskuksen kanssa nowcast-malleja, ja tukee suhdannetilastojen nopeuttamiseen ja yritystilastojen kehittämiseen liittyviä projekteja.