Brexit – Millaisia arvoketjuja Suomen ja Britannian välillä on? (Etlatieto Oy)

Brexit – Millaisia arvoketjuja Suomen ja Britannian välillä on? (Etlatieto Oy)

Iso-Britannian lähtö EU:sta eli Brexit on herättänyt kysymyksiä lähdön vaikutuksista. Niin Ruotsissa, Irlannissa kuin Tanskassakin on tehty arvioita Brexitin seurauksista. Vaikutukset kansainväliseen kauppaan eivät rajoitu vain kahden maan välisiin kauppavirtoihin. Globaalit arvoketjut nivovat eri maat yhteen paljon monimutkaisemmalla tavalla kuin aiemmin. Yhä useammat tuotteet ja osa pal-veluistakin valmistuvat näissä arvoketjuissa monessa vaiheessa ja mukana on usein monia maita.

Hankkeessa analysoidaan Suomen ja Iso-Britannian välisiä arvoketjuja. Näiden arvoketjujen selvittäminen auttaa ymmärtämään, millaisia suoria ja epäsuoria arvoketjulinkkejä maiden välillä on. Näitä voidaan mahdollisesti hyödyntää erilaisissa kauppapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Tutkimuskysymykset ovat:
• Kuinka paljon arvonlisää Suomeen syntyy Suomen suorasta viennistä Iso-Britanniaan?
• Mitkä ovat tärkeimmät kauttakulkumaat joiden kautta Suomessa syntynyttä arvonlisää päätyy Iso-Britanniaan?
• Mitkä ovat tärkeimmät maat, joihin Suomesta Britanniaan viedyt tuotteet tai palvelut lopulta päätyvät?

Tutkimuksesta vastaa: