Brexit and Indirect Impact Routes through Global Value Chains

Abstract

In this study, we analyze the trade linkages between the United Kingdom (UK), Finland, and the European Union (EU). We calculate the value-added content of trade through complex global value chains (GVCs), which may involve numerous production stages and third countries.

Our results show that the importance of the UK as a trading partner for Finland has decreased during the last 15 years, and the tendency has been stronger than that between the UK and other EU countries, on average. We compare the importance of the UK to that of other countries by extracting the total amount of the Finnish value added that is generated in the value chains involving individual countries. Through this comparison, we find that the UK ranks as the sixth most important country.

We further decompose the total value added into components that quantify the value added that is generated through direct trade with the UK and the indirect trade that is channeled through third countries. We find that roughly one third of the total value added is generated through indirect trade and two thirds through direct trade. Our analysis also suggests that one fifth of both the Finnish and EU value-added trade to the UK passes through the UK to other countries. The main destination countries are the United States (US), Germany, and France.

Brexit – Millaisia ovat arvoketjut Suomen ja Britannian välillä?

Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoidaan globaalien arvoketjujen kautta syntyviä yhteyksiä Ison-Britannian ja Suomen sekä muun EU-alueen välillä. Tulosten mukaan Britannian merkitys Suomelle on pienentynyt selvästi enemmän kuin EU-alueella keskimäärin viimeisten 15 vuoden aikana. Viennin arvonlisällä mitattuna Britannia oli Suomen kuudenneksi suurin kauppakumppani vuonna 2014. Tutkimuksessa jaetaan tämä Britanniaan kulkeutuva suomalainen arvonlisä lisäksi joko suoran kaupan kautta syntyvään tai epäsuoraan, jonkin kolmannen maan kautta ohjautuvaan arvonlisään. Laskelmien perusteella noin kolmasosa arvonlisäpohjaisesta viennistä kulkeutuu Isoon-Britanniaan jonkun kolmannen maan kautta, joten kaksi kolmasosaa syntyy suorasta viennistä. Analyysit myös osoittivat, että noin viidesosa sekä Suomen että koko EU:n arvonlisäpohjaisesta viennistä Britanniaan jatkaa matkaa muihin maihin. Tärkeimpinä kohteina ovat USA, Saksa ja Ranska.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Brexit – Millaisia arvoketjuja Suomen ja Britannian välillä on? (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 89
Päiväys
14.03.2019
Avainsanat
Arvoketju, Brexit, Iso-Britannia, Epäsuora, Vaikutus, Toimitusketju, Bruttokansantuote, Kauppareitti, Arvonlisä
Keywords
Global value chain, Brexit, United Kingdom, Gross domestic product, Impact, Indirect, Route, Value added
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F13, F14, F23, L23
Sivuja
18
Kieli
Englanti