Labor Market Returns to Vocational Secondary Education

Silliman MikkoVirtanen Hanna

Abstract

We study labor-market returns to vocational versus general secondary education using a regression discontinuity design created by the centralized admissions process in Finland. Admission to the vocational track increases annual income by 7 percent at age 31, and the benefits show no signs of diminishing with time. Moreover, admission to the vocational track does not increase the likelihood of working in jobs at risk of replacement by automation or offshoring. Consistent with the notion of comparative advantage, we observe significantly larger returns for people who express a preference for vocational education in their applications to secondary school.

Ammatillinen peruskoulutus ja työmarkkinamenestys

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten ammatilliseen koulutukseen valitut menestyvät suhteessa lukioon valittuihin myöhemmin työurallaan. Tutkimuksessa hyödynnetään toisen asteen koulutuksen sisäänpääsyrajoja sekä regressioepäjatkuvuusasetelmaa koulutusalan kausaalivaikutuksen estimoimiseksi. Tulokset osoittavat, että ammatilliseen koulutukseen valituksi tuleminen lisää yksilön vuosiansioita 7 prosentilla ainakin vielä 31-vuotiaana. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että ammatilliseen koulutukseen valituksi tuleminen ei lisää yksilön todennäköisyyttä työskennellä tehtävissä, joilla on suurempi riski tulla korvatuksi uudella teknologialla tai siirretyksi ulkomaille. Analyysin perusteella nähdään, että ammatilliseen koulutukseen valituksi tulemisella on vielä suurempi positiivinen vaikutus niiden nuorten työuraan, jotka hakivat ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Polkuja työhön: ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Working Papers 65
Päiväys
13.03.2019
Avainsanat
Koulutuksen tuotot, Ammatillinen koulutus, Työnmurros, Koulutusalan valinta
Keywords
Returns to education, Vocational education, Technological change, Application preferences, Regression discontinuity, Field of study
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
I26, J24, J31, C31, J23, I24
Sivuja
40
Kieli
Englanti